Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2190

Tytuł:

informacja Nr OSZ-4210-38(8)/2011/14775/I/JG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 października 2011 r. o decyzji Nr OSZ-4210-38(7)/2011/14775/I/JG

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-10-17
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 121 pozycja: 2190
Hasła:Decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

INFORMACJA NR OSZ-4210-38(8)/2011/14775/I/JG PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 11 października 2011 r. o decyzji Nr OSZ-4210-38(7)/2011/14775/I/JG W dniu 21 lipca 2011 r. do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej ?Prezesem URE?) wpłynął wniosek przedsiębiorstwa energetycznego Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Gryficach (zwanego dalej także ?GTBS Sp. z o.o.?) w sprawie zatwierdzenia zmiany pierwszej taryfy dla ciepła. Przedmiotowy wniosek nie zawierał dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia wniosku. W związku z powyższym, pismami z dnia 28 lipca 2011 r. oraz 2 września 2011 r., wezwano GTBS Sp. z o.o., do uzupełnienia złożonego wniosku oraz dokonania korekt w przedłożonych dokumentach. GTBS Sp. z o.o. udzieliło odpowiedzi na wezwanie z dnia 28 lipca 2011 r., jednakże w reakcji na wezwanie z dnia 2 września 2011 r. przedsiębiorstwo energetyczne przesłało w dniu 28 września 2011 r. wniosek o umorzenie postępowania w sprawie zatwierdzenia zmiany pierwszej taryfy dla ciepła. Po przeanalizowaniu złożonych przez Przedsiębiorcę materiałów, Prezes URE działając na podstawie art. 104 oraz art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) w związku z art. 30 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, ze zm.) decyzją z dnia 11 października 2011 r. umorzył postępowanie w zakresie zmiany przedmiotowej taryfy dla ciepła.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektor Północno -Zachodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Szczecinie Anna Bródka

Id: DJXDA-CXXTD-QMVDS-RNHKX-RTCNM. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.149.3041

  informacja Nr OSZ-4110-23(6)/2011/14775/JG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 grudnia 2011 r. o decyzji Nr WCC/1208B/14775/W/OSZ/2011/JG

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.149.3042

  informacja Nr OSZ-4110-24(6)/2011/14775/JG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 grudnia 2011 r. o decyzji Nr PCC/1177B/14775/W/OSZ/2011/JG

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.12.225

  informacja Nr OSZ-4110-29(5)/2010/14775/RN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 stycznia 2011 r. o decyzjach Nr WCC/1208A/14775/W/OSZ/2011/RN i Nr PCC/1177A/14775/W/OSZ/2011/RN

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.65.1260

  informacja nr OSZ-4110-9(13)/2010/14775/AB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 czerwca 2010r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki: WCC/1208/14775/W/OSZ/2010/AB, PCC/1177/14775/W/OSZ/2010/AB

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.57.1144

  informacja nr OSZ-4110-9(10)/2010/14775/AB Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 czerwca 2010r. o podmiocie ubiegającym się o koncesje

porady prawne online

Porady prawne

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki

  13 stycznia 2003 r. złożyłem wniosek do Prezesa Urzędu Energetyki o rozpatrzenie wniosku dotycząćego bezprawnego wstrzymania dostawy ciepła. W uzasadnieniu podałem (...)

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Koszty egzekucji komorniczej o wydanie rzeczy

  Wierzyciel posiada tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi o wydanie rzeczy ruchomej (samochodu). Koszt wyegzekwowania wyroku wynosi 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2189

  informacja Starosty Kamieńskiego z dnia 26 września 2011 r. w sprawie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla wszystkich jednostek ewidencyjnych powiatu kamieńskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2188

  decyzja Nr OSZ-4210-43(11)/2011/389/X/BK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia oraz przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Myśliborzu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2187

  uchwała Nr IX/63/11 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2186

  uchwała Nr XI/235/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w ?Żłobkach Miejskich?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2185

  uchwała Nr VII/111/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w ?Żłobkach Miejskich?


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.