Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.130.1953

Tytuł:

uchwała nr X/58/2011 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, od której odstąpiono

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-08-17
Organ wydający:Rada Powiatu w Brzozowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 130 pozycja: 1953
Hasła:Opłaty - za usunięcie pojazdu z drogi
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.161.2323

  uchwała nr XI/88/11 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 21 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów usunięcia pojazdu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.132.2034

  uchwała nr IX/52/2011 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów usunięcia pojazdu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2087

  uchwała nr XV/189/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 2 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.147.2137

  uchwała nr 199/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.96.3050

  uchwała nr IX/56/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdu, w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.129.1952

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.111.2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 sierpnia 2011r. dotyczące uchwały Rady Gminy Chłopice Nr VI/50/2011 z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Chłopice Nr XVII/115/2009 z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego , szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.129.1951

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.96.2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 sierpnia 2011r. dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Nisku Nr XI/85/2011 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia płatności za świadczenia przekraczające podstawę programową w Przedszkolu Nr 1 w Nisku prowadzonym przez Gminę Nisko.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.129.1950

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.99.2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 sierpnia 2011r. dotyczące uchwały Rady Gminy Jarocin Nr VII/38/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej na terenie gminy Jarocin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.129.1949

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.98.2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 sierpnia 2011r. dotyczące uchwały Rady Gminy Żołynia Nr VI/46/11 z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przekraczające zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Żołynia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.129.1948

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.97.2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 sierpnia 2011r. dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Nowej Dębie Nr X/75/2011 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.