Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.130.2000

Tytuł:

uchwała nr X/50/2011 Rady Gminy Zaklików z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-08-17
Organ wydający:Rada Gminy Zaklików
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 130 pozycja: 2000
Hasła:Opłaty - targowa
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3154

  uchwała nr IX(49)2011 Rady Gminy Dynów z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.124.2458

  uchwała nr XXXVIII/220/2010 Rady Gminy Dynów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

 • DZ. URZ. 2009.506.3713

  uchwała nr XLIII/1025/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2009.54.767

  uchwała nr XXXII/753/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 12 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2009.15.182

  uchwała nr XXXII/742/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 15 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

porady prawne online

Porady prawne

 • Wyłączenie prawa pierwszeństwa poboru akcji

  Spółka akcyjna zaplanowała emisję akcji celem podwyższenia kapitału. Akcje te przewidziane są dla inwestorów zewnętrznych. Czy w takiej sytuacji obowiązuje prawo (...)

 • Opłata targowa

  Prowadzę sklep tzw. salonik prasowy; od czasu do czasu wystawiam przed witrynę stojak z okularami przeciwsłonecznymi i kartkami pocztowymi. Sprzedaży nie prowadzę na (...)

 • Koszty uzyskania przychodu w PIT-8C

  Co jest kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia akcji? Czy koszt zakupu praw poboru jest kosztem?

 • Prośba o zwolnienie z zapłaty podatku dochodowego

  Czy podatnik - osoba fizyczna może zwrócić się do Prezydenta Miasta z prośbą o zwolnienie z należnego podatku dochodowego. Czy Prezydent posiada taką moc, aby zwolnić (...)

 • Służba wojskowa a wystawienie PIT-11

  Pracownik, którego zatrudniam został powołany do służby wojskowej na 9 miesięcy od 9.05.2007 r. Zatrudnienie trwa nadal. Od czerwca nie będzie otrzymywał wynagrodzenia. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.1999

  uchwała nr X/49/2011 Rady Gminy Zaklików z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa i wyznaczenia inkasenta.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.1998

  uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/213/2010 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze i zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.1997

  uchwała nr VIII/41/2011 Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/153/09 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wielopole Skrzyńskie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.1996

  uchwała nr VIII/40/2011 Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/152/09 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 17 marca 2009 r w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wielopole Skrzyńskie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.1995

  uchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za niektóre świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Wielopolu Skrzyńskim oraz oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy dla których organem prowadzącym jest Gmina Wielopole Skrzyńskie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.