Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.131.4178

Tytuł:

uchwała nr IX/ 53 /2011 Rady Gminy Radzanowo z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie: wysokości opłat za przewozy osób na trasie Białkowo - Rogozino - Płock

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-07-25
Organ wydający:Rady Gminy Radzanowo
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 131 pozycja: 4178
Hasła:opłaty
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6112

  uchwała nr XXII/139/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie: wysokości opłat za przewozy osób na trasie Białkowo-Rogozino-Płock.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.4.180

  uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rogozino, gmina Radzanowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1583

  porozumienie nr 7/WGM-V/P/6/2012 Gminy Radzanowo i Gminy Miasto Płock z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock i Gminy Radzanowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2938

  aneks nr 1/15/WGM-V/P/49/2012 Gminy Radzanowo i Gminy Miasto Płock z dnia 1 marca 2012r. do porozumienia Nr 7/WGM-V/P/6/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy ? Miasto Płock i Gminy Radzanowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.101.2889

  uchwała nr XXXIII/227/09 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulic drogom położonym, w miejscowości Rogozino, gmina Radzanowo

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.131.4177

  uchwała nr IX.43.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadw komunalnych od właścicieli nieruchomosci oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych itransportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.131.4176

  uchwała nr VI/41/11 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 13 maja 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Szreńsk oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapywanym zwierzętom bezdomnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.131.4175

  uchwała nr 68/IX/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.131.4174

  uchwała nr 54/VII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 maja 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.131.4173

  uchwała nr VIII/43/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Kołbiel.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.