Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.134.4265

Tytuł:

uchwała nr V/36/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 20 maja 2011r. zmiany uchwały Nr XVIII/146/09 Rady Gminy w Troszynie z dnia 24 kwietnia 2009r.w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-07-28
Organ wydający:Rada Gminy w Troszynie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 134 pozycja: 4265
Hasła:Karta Nauczyciela




Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.389

  uchwała nr XXVII/140/08 Rady Gminy Rymań z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania i wypłacania, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 • DZ. URZ. 2009.286.2200

  uchwała nr XXV/167/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.25.700

  uchwała nr XXIII/190/09 Rady Gminy Laszki z dnia 17 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego stawki i szczegółowe warunki przyznawania dla nauczycieli dodatków do wynagrodzeń, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, warunki przyznawania i wypłacania nagród oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

 • DZ. URZ. 2009.176.1537

  uchwała nr XXIII/138/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w roku 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.57.1409

  uchwała nr XXXVI/248/09 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli, wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli stażystów, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w Gminie Tyczyn.

porady prawne online

Porady prawne

 • Dodatki nauczycieli wiejskich

  Jakie dodatki do pensji mogą obecnie otrzymywać nauczyciele szkół podstawowych wiejskich? Od kiedy powyższe dodatki zostały wprowadzone? Czy istnieją jakieś dodatki (...)

 • Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych

  Dlaczego nauczyciel pracujący w szkole jako informatyk nie ma płaconego szkodliwego?

 • Wynagrodzenie nauczyciela za godziny nadliczbowe

  Czy są jakieś przepisy regulujące zasady wynagradzania nauczycieli - szczególnie chodzi o kadrę kierowniczą- za godziny ponadwymiarowe?

 • Wynagrodzenie nauczyciela

  W jaki sposób jest obliczana wysokość wynagrodzenia za pracę nauczyciela w państwowej szkole podstawowej w godzinach ponadwymiarowych? Ile obecnie wynosi stawka wynagrodzenia (...)

 • Wynagrodzenie prowizyjne

  Jeśli moje wynagrodzenie zależy od wysokości sprzedaży (prowizja), czy pracodawca jest zobowiązany przedstawiać mi wysokość obrotów ze sprzedaży na rzecz moich klientów? (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.134.4264

  uchwała nr V/33/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 20 maja 2011r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2011 roku na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Troszynie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.134.4263

  uchwała nr V/32/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 20 maja 2011r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2011 roku na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Rabędy Gmina Troszyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.134.4262

  uchwała nr VIII/53/2011 Rady Miasta Marki z dnia 18 maja 2011r. w sprawie zmiany nazwy oraz zmiany statutu Mareckiego Ośrodka Kultury nadanego uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/172/2001 z dnia 6 czerwca 2001 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.134.4261

  uchwała nr XIII/68/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.134.4260

  uchwała nr XIII/67/11 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole w Tarczynie prowadzone przez Gminę Tarczyn


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.