Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.135.4315

Tytuł:

uchwała nr VI/62/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania przyznanego w ramach wieloletniego programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-07-29
Organ wydający:Rada Gminy Ostrów Mazowiecka
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 135 pozycja: 4315
Hasła:pomoc społeczna
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.3656

  uchwała nr Nr VI/34/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania przyznanego w ramach wieloletniego programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.75.1764

  uchwała nr XXXI/291/09 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznawaną w ramach wieloletniego programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.3

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.ZCH.0911-143/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 października 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXV/195/10 Rady Gminy Wyszki z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla celów pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanego w ramach wieloletniego programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.383

  uchwała nr 85/IX/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: określenia zasad przyznawania pomocy w formie dożywiania w ramach zadań własnych gminy i wieloletniego programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/49/11 Rady Gminy Gościeradów z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego wieloletniego programu ?pomoc państwa w zakresie dożywiania?.

porady prawne online

Porady prawne

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

 • Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

  Spółka z o.o. wzięła udział w projekcie "Rotacja pracy" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 2.3. W ramach tego projektu PARP (...)

 • Weryfikacja osoby ubiegającej się o pomoc socjalną

  Mam ciężką sytuacje materialną. Staram się o dopłatę do czynszu od miasta. Podczas wywiadu przedstawiciel miasta zadawał mi pytania o stan konta, posiadane wartościowe (...)

 • Amortyzacja jednorazowa - pomoc de minimis

  Prowadzę działalność gospodarczą PKPiR + VAT. Od 3 lat korzystam z amortyzacji de minimis. Mieszczę się w limitach, spełniam wymagania do skorzystania z amortyzacji (...)

 • Pomoc mieszkaniowa dla wychowanka domu dziecka

  Czy Domy Dziecka są zobowiązane zapewnić swoim wychowankom lokal mieszkalny lub lokal tymczasowy po uzyskaniu przez nich pełnoletniości i zamiarze usamodzielnienie się? (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.135.4314

  uchwała nr VI/60/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/41/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim i nadania jej statutu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.134.4313

  decyzja nr OWA-4210-38(3)/2011/1425/VIzm3/ES Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie zatwierdzenia trzeciej zmiany taryfy dla ciepła Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Górze Kalwarii

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.134.4312

  decyzja nr OWA-4210-27(8)/2011/1247/X/KM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. z siedzibą w Ostrołęce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.134.4311

  decyzja nr OGD-4210-33(19)/2011/1331/XI/RR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 lipca 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.134.4310

  aneks nr 1 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 22 czerwca 2011r. Aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 8 kwietnia 2011 roku

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.