Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.136.4327

Tytuł:

uchwała nr IX.47.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne , dla którego organem prowadzącym jest Gmina Przytyk

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-07-30
Organ wydający:Rada Gminy w Przytyku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 136 pozycja: 4327
Hasła:opłaty
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1598

  uchwała nr XV.76.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2012 ? 2017.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.3652

  uchwała nr VI/49/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sochocin

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.106.1680

  uchwała nr X/44/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 27 maja 2011r. w sprawie opłat pobieranych za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Kołaczycach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kołaczyce

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.172.326

  uchwała nr X/62/2011 Rady Miasta Wojkowice z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole im. "Przyjaciół Bajek" w Wojkowicach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wojkowice

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.154.4905

  uchwała nr 43/X/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Skarga na uchwałę rady gminy

  Jaki jest sposób wnoszenia skargi do sądu administracyjnego na uchwałę Rady Gminy dotyczącej uchwalenia prawa miejscowego? Czy skargę wnosi się za pośrednictwem tego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.4326

  uchwała nr X/80/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miasto Sochaczew, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi uprawnienia do stanowienia o ich wysokości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.4325

  uchwała nr X/77/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie warunków zamiany lokali i trybu rozpatrywania wniosków przy zasiedlaniu nieruchomości budynkowych przy ul. Fabrycznej 4 A i Towarowej 6 w Sochaczewie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.4324

  uchwała nr X/75/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zastąpienia 14 sztuk drzew, będących w złym stanie biologicznym, rosnących w alei, będącej pomnikiem przyrody, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 705 przy ul. Chopina w Sochaczewie nowymi nasadzeniami

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.4323

  uchwała nr X/67/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sochaczewie na 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.4322

  uchwała nr XII/70/2011 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu strzeżonym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.