Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.136.4329

Tytuł:

uchwała nr VI/36/11 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-07-30
Organ wydający:Rada Gminy w Sieciechowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 136 pozycja: 4329
Hasła:dotacje
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.12.474

  uchwała nr XL/222/10 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 20 października 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych.

 • DZ. URZ. 2010.24.431

  uchwała nr XXXIX/283/2009 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Starogardzkiego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i innym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.70.2244

  uchwała nr IV/35/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kobyłka podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4065

  uchwała nr 103/XVI/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 marca 2012r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Szydłowiec, podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zleconych zadań.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/350/10 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 26 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku dotacji z budżetu powiatu tomaszowskiego na cele publiczne związane z realizacją jego zadań, sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

porady prawne online

Porady prawne

 • Przedawnienie roszczeń o dotację

  Jako stowarzyszenie otrzymaliśmy niepełną dotację od gminy za 2003 rok. Po jakim czasie takie roszczenie ulega przedawnieniu?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Zasady odliczania wykonanych darowizn

  Czy darowizna w kwocie 350 zł może być przekazana szkole, która nie jest instytucją pożytku publicznego?

 • Izba gospodarcza a organizacja pozarządowa

  Izba gospodarcza została utworzona w oparciu o ustawę z dnia 3 maja 1989 roku, posiada osobowość prawną i jest organizacją samorządu gospodarczego. Czy taki podmiot (...)

 • Zakład budżetowy a jednostka budżetowa

  Czy zakład budżetowy samorządowy, samofinansujący się, podlegający Urzędowi Miasta i Gminy, jest jednostką budżetową? Czy obowiązują ten zakład podwyżki dla (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.4328

  uchwała nr IX.49.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.4327

  uchwała nr IX.47.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne , dla którego organem prowadzącym jest Gmina Przytyk

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.4326

  uchwała nr X/80/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miasto Sochaczew, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi uprawnienia do stanowienia o ich wysokości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.4325

  uchwała nr X/77/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie warunków zamiany lokali i trybu rozpatrywania wniosków przy zasiedlaniu nieruchomości budynkowych przy ul. Fabrycznej 4 A i Towarowej 6 w Sochaczewie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.4324

  uchwała nr X/75/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zastąpienia 14 sztuk drzew, będących w złym stanie biologicznym, rosnących w alei, będącej pomnikiem przyrody, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 705 przy ul. Chopina w Sochaczewie nowymi nasadzeniami

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.