Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.138.2205

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-7.4131-1- 99 /11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 kwietnia 2011r. orzekająca nieważność Uchwały Nr IV/46/11 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 7 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkalno-letniskowego dla obszaru działki numer ewidencyjny 164 w Wilkowyji

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-05-19
Organ wydający:Wojewoda Wielkopolski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 138 pozycja: 2205
Hasła:
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.83.1506

  uchwała nr XXXIX/255/2010 Rady Gminy Parchowo z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki numer 229/15 we wsi Gołczewo w gminie Parchowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2847

  uchwała nr XV/113/2012 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie 1. stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Belsk Duży, obejmującego obszar leżący przy drodze wojewódzkiej nr 728, w obrębie działek nr ewidencyjny 34,35 i 36 z zapisami ustaleń i rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3. rozstrzygnięcia o sposobie finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Samorządu na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.85.1467

  uchwała nr V/43/11 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 24 lutego 2011r. sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarze działki nr ewidencyjny 1078/2 w Zbąszyniu.

 • DZ. URZ. 2011.239.2758

  uchwała nr RG- XI / 80 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr RG- IX/65/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewidencyjny 35/265, obręb geodezyjny Wola-Murowana, gmina Sitkówka-Nowiny

 • DZ. URZ. 2012.340

  uchwała nr XII/104/2011 Rady Gminy w Starym Targ z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/341/2006 Rady Gminy Stary Targ z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Trankwice

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.138.2204

  uchwała nr X/50/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym działki położone w Swarzędzu przy ul. Armii Poznań (pow. ca 1,72 ha).

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.138.2203

  uchwała nr Nr 30/VI/2011 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 marca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Owińska

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.138.2202

  uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy Kuślin z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuślin, dla gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji Terminal Ekspedykcyjny Wierzbno - Odazotownia Grodzisk, odcinek na terenie Gminy Kuślin

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.137.2201

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej Leszna

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.137.2200

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Leszczyńskiego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.