Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VIII/71/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 maja 2011r. zmieniająca uchwałę Nr X/38/91 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 stycznia 1991 roku w sprawie nadania nazw ulicom.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-07-01
Organ wydający:Rada Gminy Kobierzyce
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 139 pozycja: 2293
Hasła:

UCHWAŁA NR VIII/71/11 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 27 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr X/38/91 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 stycznia 1991 roku w sprawie nadania nazw ulicom. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ Rada Gminy Kobierzyce uchwala co następuje: § 1. W zwiazku z nieścisłościami w nazewnictwie ulic we wsi Tyniec Mały i braku załącznika graficznego zmienia się załącznik do uchwały Nr X/38/91 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 stycznia 1991 roku. § 2. Pkt VIII wymienionego w § 1 załącznika otrzymuje brzmienie: "VIII Zatwierdza się nazwy ulic wsi Tyniec Mały: - Wiosenna - Biskupicka - Słoneczna - Sportowa - Stawowa - Warsztatowa." § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Kobierzyce Henryk Łoposzko

Id: PKUJE-VXYQI-XJAVX-AMWUG-UGPRD. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.170.4278

  uchwala nr XXXV/186/10 Rady Gminy w Stupsku z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w Stupsku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.8.143

  uchwała nr XLVIII/354/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/334/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXVII/182/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Karczowie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/77/12 Rady Gminy Siedliszcze z dnia 7 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w granicach osady Siedliszcze

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.122.2696

  uchwała nr XLIX/370/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/31/2002 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2002 roku w sprawie nadania nazw ulicom.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VIII/41/2011 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki nr V/29/03 z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 • uchwała nr XI/50/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/303/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia taryfy opłat przewozu osób i bagażu, uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych oraz wysokości opłat dodatkowych w miejskiej komunikacji zbiorowej realizowanej przez Komunikację Miejską Sp. z o.o. w Głogowie w granicach administracyjnych miasta Głogów

 • uchwała nr VIII/57/2011 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Powiatu Głogowskiegona okres: od 1 lipca 2011r. do 31 grudnia 2011r.

 • ogłoszenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa

 • ogłoszenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.