Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.139.4447

Tytuł:

uchwała nr VIII/69/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Izabelin C

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-08-03
Organ wydający:Rada Gminy Izabelin
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 139 pozycja: 4447
Hasła:drogi
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.49.1219

  uchwała nr XXIV/214/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Izabelin C

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.49.1220

  uchwała nr XXIV/215/09 Rady Gminy Izabelin z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Izabelin B

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.6244

  uchwała nr Nr XI /88/ 11 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mościska

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.2509

  uchwała nr VI /36 / 11 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie nadania i zmiany nazw ulic we wsi Izabelin C

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.79.2510

  uchwała nr VI / 37/ 11 Rady Gminy Izabelin z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie nadania i zmiany nazw ulic we wsi Izabelin B

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

 • Zmiana nazwy sp.z o.o.

  Firma zagraniczna posiada 100% udziałów w spółce z o.o. działającej na terytorium RP. Czy zmiana nazwy (w tym przypadku jedynie rozszerzenie nazwy) wspólnika zagranicznego (...)

 • Zmiana nazwy spółki jawnej

  Składamy wniosek do sądu o zmianę nazwy spólki jawnej. Od którego momentu można używać nowej nazwy - czy do daty zgłoszenia w sądzie, czy od daty decyzji sądu. (...)

 • Pojęcie drogi wewnętrznej

  W jaki sposób ustawa o drogach publicznych definiuje pojęcie drogi wewnętrznej?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.139.4446

  uchwała nr VIII/64/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.139.4445

  uchwała nr VIII/63/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola prowadzone przez Gminę Izabelin

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.139.4444

  uchwała nr VIII/59/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Zasad przejęcia przez Gminę Izabelin od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.139.4443

  uchwała nr VII/40/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Latowicz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.139.4442

  uchwała nr V/35/11 Rady Gminy Latowicz z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.