Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.141.4521

Tytuł:

uchwała nr 201/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2011r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno na 2009 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-08-05
Organ wydający:Rada Miejska w Piasecznie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 141 pozycja: 4521
Hasła:nauczyciele
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4292

  uchwała nr 508/XX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.85.2311

  uchwała nr 966/XXXIII/2009 Rady Miasta I Gminy Piaseczno z dnia 18 marca 2009r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania ynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.116.3387

  uchwała nr 1030/XXXV/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 maja 2009r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz ustalenia stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.599

  uchwała nr XXI/233/09 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i ich wysokości oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Koszaliński.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.7.163

  uchwała nr XXXVII/271/09 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.141.4520

  uchwała nr 200/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.141.4519

  uchwała nr 190/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piaseczno

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.141.4518

  uchwała nr X / 40 / 2011 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sochaczew

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.141.4517

  uchwała nr VII/33/2011 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Wiśniewie, prowadzone przez gminę Wiśniew

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.141.4516

  uchwała nr IX/43/11 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ceranów

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.