Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.142.4550

Tytuł:

uchwała nr X/41/2011 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Pomiechówek przedszkolu publicznym

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-08-08
Organ wydający:Rada Gminy Pomiechówek
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 142 pozycja: 4550
Hasła:opłaty
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.169.5303

  uchwała nr XI/45/2011 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr X/41/2011 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Pomiechówek przedszkolu publicznym

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1241

  uchwała nr VI/19/2011 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 11 marca 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Pomiechówek, dotyczących zmiany nazwy siedziby władz Gminy Pomiechówek z Brody ? Parcele na Pomiechówek w związku z połączeniem wsi Brody ? Parcele, Brody, Pomiechówek, części wsi Czarnowo, części wsi Kosewko w jedną miejscowość i nadaniu jej nazwy Pomiechówek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.4549

  uchwała nr X/40/11 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śniadówko - gmina Pomiechówek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5222

  uchwała nr XIX/131/2012 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie: nadania nazwy drodze we wsi Pomiechówek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.13.492

  uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pomiechówek na rok 2011

porady prawne online

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.4549

  uchwała nr X/40/11 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śniadówko - gmina Pomiechówek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.4548

  uchwała nr IX/57/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 9 czerwca 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TERESIN OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI NR EWID. 298/4 I 298/9 W OBRĘBIE TERESIN

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.4547

  uchwała nr V.45.2011 Rady Gminy w Potworowie z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.4546

  uchwała nr 53/VIII/2011 Rady Gminy Załuski z dnia 30 maja 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.4545

  uchwała nr 52/VIII/2011 Rady Gminy Załuski z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole w Kroczewie prowadzone przez gminę Załuski

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.