Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2748

Tytuł:

uchwała Nr XIII/130/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie nr 5 miasta Goleniów.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-05
Organ wydający:Rada Miejska w Goleniowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 143 pozycja: 2748
Hasła:nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych

UCHWAŁA NR XIII/130/11 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie nr 5 miasta Goleniów.  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  13  i art.  40  ust.  1 ustawy  z dnia  8 marca  1990r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153,  poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 116, poz.1203 i Nr 102,  poz. 1055, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r.  Nr 173, poz. 1218, Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr  52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675,  z 2011r., Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz.113) Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co następuje:  § 1. Ulicy  położonej  w Goleniowie,  oznaczonej  numerem  działki  531/2,  położonej  w obrębie  5 miasta  Goleniów nadaje się nazwę Józefa Sorysa.  § 2. Usytuowanie ulicy przedstawiono na mapie poglądowej stanowiącej załącznik do uchwały.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego.   

Przewodniczący Rady  Czesław Majdak

Załącznik do Uchwały Nr XIII/130/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 października 2011 r. Zalacznik1.jpg

Id: CSLWJ­VNWNY­LTATF­TPKIU­MDELI. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.710

  uchwała Nr XVII/191/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie nr 11 miasta Goleniów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1841

  uchwała Nr XXI/247/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie nr 9 miasta Goleniów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1209

  uchwała Nr XIX/221/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy i zmiany nazwy ulicy w obrębie nr 1 miasta Goleniów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1192

  uchwała Nr XIX/220/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji nazwy ulicy w obrębie nr 8 miasta Goleniów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.99.2780

  uchwała nr XXXIX/540/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy, usytuowanej na działkach oznaczonych numerami 42/1, 43/4, 43/7 w obrębie nr 43, odchodzącej od ulicy Żytniej w kierunku ulicy Piaskowej

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Zakończenie budowy domu i zameldowanie

  W 1996 r. kupiliśmy z mężem działkę. Postawiliśmy na niej dom jednorodzinny. W chwili obecnej dom jest właściwie wykończony. Mieszkamy w nim od maja 2000r. Czy jest (...)

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2747

  uchwała Nr XII/127/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rurzyca.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2746

  uchwała Nr XI/142/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka ?dla terenu przy ulicy Jeziornej?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2745

  uchwała Nr XI/141/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka ?dla terenu nad jeziorem Czaplino w rejonie ulic Żuławskiej i Leśników?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2744

  uchwała Nr XI/140/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinka ?dla terenu przy ulicy Polnej i Tartacznej?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2743

  uchwała Nr XIV/146/2011 Rady Gminy Mielno z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.