Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2754

Tytuł:

wyrok Nr II SA/Sz 296/11 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 7 września 2011 r. stwierdzający nieważność § 15 ust. 9 obejmującego teren ele-mentarny oznaczony symbolem 11MN,Utp oraz § 16 uchwały Nr LXIII/437/10 Rady Gminy Rewal z dnia 29 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal w części miejscowości Niechorze - strona północna

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-05
Organ wydający:Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 143 pozycja: 2754
Hasła:wyroki

WYROK NR II SA/SZ 296/11 PREZESA WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W SZCZECINIE z dnia 7 września 2011 r. w sprawie sprawy ze skargi J. W. na uchwałę Rady Gminy Rewal z dnia 29 września 2010 r. Nr LXIII/437/10 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal w części miejscowości Niechorze - strona północna Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzena Iwankiewicz Sędziowie Sędzia NSA Stefan Kłosowski, Sędzia WSA Maria Mysiak (spr.) Protokolant Michał Iwanowski po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 7 września 2011 r. sprawy ze skargi J. W. na uchwałę Rady Gminy Rewal z dnia 29 września 2010 r. Nr LXIII/437/10 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal w części miejscowości Niechorze - strona północna I. Stwierdza nieważność § 15 ust. 9, obejmującego teren elementarny oznaczony symbolem 11MN,Utp, zaskarżonej uchwały oraz § 16 zaskarżonej uchwały w zakresie dotyczącym wyznaczenia przebiegu drogi określonej w treści oraz na rysunku planu symbolem 04KDW.

Id: YBZWP-OSHUP-SERWN-RFKDM-SLCJQ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.102.1831

  rozstrzygnięcia nadzorcze nr NK.4.SA.0911/83/10 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 sierpnia 2010r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LXI/414/2010 Rady Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal części miejscowości Niechorze ? strona północna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.388

  uchwała nr XXXV/251/08 Rady Gminy Rewal z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rewal

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVI/310/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Czernica nr XXXI/231/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstawa Wielka (część północna).

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/276/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 5 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Czernica Nr XXVII/200/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski część północna

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.1.12

  uchwała nr L/354/09 Rady Gminy Rewal z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie ustanowienia stanowisk dokumentacyjnych w Gminie Rewal.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2753

  uchwała Nr XVIII/165/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kołczewo-Wartowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2752

  uchwała Nr XVI/120/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 27 października 2011 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej terenowi w Świnoujściu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2751

  uchwała Nr XIII/137/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 października 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/68/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 18 maja 2011 r. zmieniającą rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 2/2001 z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne obszarów położonych w Nadleśnictwie Kliniska.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2750

  uchwała Nr XIII/135/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Mosty, dotyczącego części kopalni kruszywa naturalnego "Mosty".

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2749

  uchwała Nr XIII/134/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.