Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2755

Tytuł:

informacja Starosty Stargardzkiego z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnych powiatu stargardzkiego: Miasto Chociwel, Gmina Chociwel, Gmina Dolice, Miasto Ińsko, Gmina Ińsko, Gmina Kobylanka, Gmina Marianowo, Gmina Stara Dąbrowa, Miasto Stargard Szczeciński, Gmina Stargard Szczeciński, Miasto Suchań, Gmina Suchań

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-05
Organ wydający:Starosta Stargardzki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 143 pozycja: 2755
Hasła:lokale użytkowe

INFORMACJA STAROSTY STARGARDZKIEGO z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnych powiatu stargardzkiego:  Miasto Chociwel, Gmina Chociwel, Gmina Dolice, Miasto Ińsko, Gmina Ińsko, Gmina Kobylanka, Gmina Marianowo, Gmina Stara Dąbrowa, Miasto Stargard Szczeciński, Gmina Stargard Szczeciński, Miasto Suchań, Gmina Suchań Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r.  Nr 193, poz. 1287) informuję, że projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dotyczący modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali, obejmujący następujące jednostki ewidencyjne powiatu stargardzkiego województwa zachodniopomorskiego: 1. Miasto Chociwel ? obręby nr: 0001, 0002; 2. Gmina Chociwel ? obręby: Bobrowniki, Bród, Długie, Kania, Kamienny Most, Karkowo, Lisowo, Lublino, Mokrzyca, Oświno, Starzyce, Sątyrz, Wieleń Pomorski; 3. Gmina Dolice ? obręby: Boguszyce, Bralęcin, Brzezina, Dobropole, Dolice, Kolin, Krępcewo, Lipka, Mogilica, Morzyca, Moskorzyn, Płoszkowo, Pomietów, Przewłoki, Rzeplino, Sądów, Skrzany, Strzebielewo, Szemielino,  Trzebień, Warszyn, Ziemomyśl A, Ziemomyśl B, Żalęcino; 4. Miasto Ińsko ? obręby nr: 0001, 0002; 5. Gmina Ińsko ? obręby: Ciemnik, Czertyń, Granica, Linówko, Miałka, Storkowo, Studnica, Ścienne, Wierzchucice; 6. Gmina Kobylanka ? obręby: Bielkowo, Cisewo, Jęczydół, Kobylanka, Kunowo, Morzyczyn, Motaniec, Niedźwiedź, Rekowo, Reptowo, Wielichówko, Zieleniewo?  7. Gmina Marianowo ? obręby: Dalewo, Dzwonowo, Czarnkowo, Gogolewo, Kępy, Krzywiec, Marianowo, Sulino, Trąbki, Wiechowo; 8. Gmina Stara Dąbrowa ? obręby: Białuń, Chlebowo, Chlebówko, Kicko, Krzywnica, Łęczyca, Nowa Dąbrowa, Parlino, Rokicie, Rosowo, Stara Dąbrowa, Storkówko, Tolcz?  9. Miasto Stargard Szczeciński ? obręby nr: 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023; 10. Gmina Stargard Szczeciński ? obręby: Barzkowice, Golczewo, Golina, Grzędzice, Grabowo, Klępino, Kiczarowo, Koszewo, Koszewko, Krąpiel, Kurcewo, Lipnik, Lubowo, Małkocin, Poczernin, Pęzino, Rogowo, Skalin, Smogolice, Sowno, Strumiany, Strachocin, Strzyżno, Sułkowo, Święte, Tychowo, Trzebiatów, Ulikowo,  Warchlino, Wierzchląd, Witkowo, Żarowo; 11. Miasto Suchań ? obręby nr: 0001, 0002; 12. Gmina Suchań ? obręby: Brudzewice, Modrzewo, Nosowo, Sadłowo, Słodkowo, Słodkówko, Suchanówko, Tarnowo, Wapnica, Żukowo; wyłożony do wglądu zainteresowanych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. Skarbowej 1, w dniach od 28 kwietnia do 19 maja 2011 r., stał się operatem ewidencji gruntów i budynków.  W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowokartograficznym może zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu bądź odrzuceniu zarzutów Starosta Stargardzki rozstrzygnie w drodze decyzji.  ID: NCVMB-NEMSJ-BUFIP-CFFXY-GHNQK. Podpisany.

Strona 1 / 2

Zarzuty wniesione po upływie 30 dni od daty ogłoszenia informacji traktowane będą jako wnioski o zmianę  danych objętych ewidencją gruntów i budynków. 

czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowokartograficznym może zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu bądź odrzuceniu zarzutów Starosta Stargardzki rozstrzygnie w drodze decyzji.  Zarzuty wniesione po upływie 30 dni od daty ogłoszenia informacji traktowane będą jako wnioski o zmianę  danych objętych ewidencją gruntów i budynków.  Informacja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

ID: NCVMB-NEMSJ-BUFIP-CFFXY-GHNQK. Podpisany.

Strona 2 / 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.86.2314

  aneks nr 2 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 17 listopada 2009r. do porozumienia międzygminnego, z dnia 10 maja 2007 r., zawarty w Stargardzie Szczecińskim, pomiędzy Miastem Stargard Szczeciński, Gminą Stargard Szczeciński, Miastem i Gminą Dobrzany, Gminą Dolice, Miastem i Gminą Goleniów, Gminą Kobylanka, Gminą Marianowo, Gminą Stara Dąbrowa, Miastem i Gminą Suchań, Miastem i Gminą Recz, Gminą Warnice, przy udziale Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie Szczecińskim i Zakładu Zagospodarowania Odpadów Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie ponadlokalnego określenia i realizacji wybranych zadań w zakresie gospodarki odpadami

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.13.280

  porozumienie Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 11 stycznia 2010r. w sprawie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Gminy-Miasta Stargard Szczeciński dla mieszkańców Gminy Suchań.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.72.1939

  aneks nr 2/2009 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 lipca 2009r. a Gminą Miastem Stargard Szczeciński.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.5965

  porozumienie międzygminne nr Burmistrza Miasta Sierpca z dnia 29 września 2011r. pomiędzy Gminą Miastem Sierpc reprezentowaną przez: Z-ca Burmistrza Miasta Sierpca ? Zbigniew Leszczyński a Gminami: Gmina Gozdowo, Gmina Mochowo, Gmina Sierpc,Gmina Rościszewo, Gmina Zawidz, Gmina Szczutowo, Gmina Lubowidz, Gmina Lutocin, Gmina i Miasto Bieżuń, Gmina i Miasto Żuromin, Gmina Kuczbork Osada, Gmina Lipowiec Kościelny, w sprawie Stworzenia kompleksowego systemu gospodarki odpadami w regionie PŁN-ZACH Mazowsza w oparciu o Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami w Rachocinie (RZGO).

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.2189

  informacja Starosty Kamieńskiego z dnia 26 września 2011 r. w sprawie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla wszystkich jednostek ewidencyjnych powiatu kamieńskiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2754

  wyrok Nr II SA/Sz 296/11 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 7 września 2011 r. stwierdzający nieważność § 15 ust. 9 obejmującego teren ele-mentarny oznaczony symbolem 11MN,Utp oraz § 16 uchwały Nr LXIII/437/10 Rady Gminy Rewal z dnia 29 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal w części miejscowości Niechorze - strona północna

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2753

  uchwała Nr XVIII/165/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kołczewo-Wartowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2752

  uchwała Nr XVI/120/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 27 października 2011 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej terenowi w Świnoujściu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2751

  uchwała Nr XIII/137/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 października 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/68/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 18 maja 2011 r. zmieniającą rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 2/2001 z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne obszarów położonych w Nadleśnictwie Kliniska.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2750

  uchwała Nr XIII/135/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów w obrębie geodezyjnym Mosty, dotyczącego części kopalni kruszywa naturalnego "Mosty".

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.