Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.14.338

Tytuł:

uchwała nr IV/16/2011 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Iwierzyce

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-02-14
Organ wydający:Rada Gminy Iwierzyce
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 14 pozycja: 338
Hasła:Konsultacje społeczne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.18.455

  uchwała nr IV/14/2011 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresie sportu w Gminie Iwierzyce

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.162.264

  uchwała nr XLVIII/474/10 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu zawierciańskiego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/20/2011 Rady Miasta Lubniewice z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubniewice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.286.4598

  uchwała nr VII/53/2011 Rady Gminy Święciechowa z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Święciechowa

 • DZ. URZ. 2011.586.6756

  uchwała nr XV-128/11 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łapsze Niżne.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zasady wyboru sołtysa

  Jaki akt prawny zawiera zasady wyboru sołtysa?

 • Zasady wyborów na sołtysa

  Obecnie trwają wybory sołtysów. Kto je przeprowadza i zwołuje zebrania? Proszę wskazać regulacje prawne dotyczące wyborów sołtysa wsi.

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Termin wpłaty wadium na zakup nieruchomości

  Zamierzam nabyć nieruchomość stanowiącą własność gminy. W ogłoszeniu o przetargu jest wyznaczony termin do wniesienia wadium. Przepis brzmi: "wpłaty wadium należy (...)

 • Składanie wyjasnień podczas kontroli ZUS

  Podczas kontroli ZUS Pani inspektor nakazała mi złożyć wyjaśnienia w danej sprawie w formie pisemnej. Ja zaoferowałem Pani Inspektor wyjaśnienia w formie ustnej do (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.14.337

  uchwała nr XLV/248/10 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Iwierzyce i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.14.336

  uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Białobrzegi

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.14.335

  uchwała nr V/33 /11 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych służących do naliczenia wysokość dodatków mieszkaniowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.14.334

  uchwała nr V/29/11 Rady Miasta Przeworska z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/285/09 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.14.333

  uchwała nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 grudnia 2010r. uchwała budżetowa na rok 2011


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.