Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.144.2111

Tytuł:

uchwała nr XIII/108/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Ustrzyki Dolne lub jego jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-09-06
Organ wydający:Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 144 pozycja: 2111
Hasła:Należności pieniężne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.182.2686

  uchwała nr XI/115/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania i udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Brzozów lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.4.88

  uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Grodzisko Dolne lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.903

  uchwała nr XVI/96/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Ciepielów lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.53.1118

  uchwała nr XL/356/2010 Rady Miasta Łańcut z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Miasta Łańcuta i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.87.1459

  uchwała nr VII/32/11 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Leżajsk lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

porady prawne online

Porady prawne

 • Umorzenie kosztów leczenia

  Dziecko - obywatel Ukrainy nagle zachorowało i została wezwana karetka pogotowia, która zabrała je do szpitala na oddział zakaźny, gdzie spędziło 10 dni. Koszt leczenia (...)

 • Egzekucja z emerytury

  W jaki sposób można przeprowadzić egzekucję z emerytury?

 • Maksymalna kwota egzekucji z emerytury

  W jakiej wysokości może zostać zajęta przez komornika emerytura celem pokrycia należności innych niż alimentacyjne?

 • Zwrot nienależnie pobranego świadczenia z GOPS

  Pani X na mocy decyzji Kierownika GOPS posiadała prawo do zasiłków okresowych, w trakcie ich pobierania okazało się, że rodzina nie podawała faktycznych dochodów. (...)

 • Ograniczenie egzekucji z renty

  Co i do jakiej wysokości można potrącać z renty? Czy ZUS ma obowiązek zawiadomić, że wzrosła kwota, którą wypłaca z mojej renty wierzycielowi?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.2110

  uchwała nr IX/54/11 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Leżajsku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.2109

  uchwała nr IX/53/11 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.2108

  uchwała nr 145/XVII/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.2107

  uchwała nr XI/94/2011 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2106

  porozumienie nr 1/2011 Wójta Gminy Żołynia z dnia 29 czerwca 2011r. zawarte pomiędzy Gminą Żołynia a Gminą Grodzisko Dolne w sprawie kierowania osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Żołynia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach prowadzonego przez Gminę Grodzisko Dolne.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.