Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.144.2757

Tytuł:

uchwała Nr X/57/11 Rady Gminy Bielice z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-07
Organ wydający:Rada Gminy Bielice
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 144 pozycja: 2757
Hasła:podatek rolny

UCHWAŁA NR X/57/11 RADY GMINY BIELICE z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok. Na podstawie art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (DZ. U. Z 2006 r. Nr 136, poz. 969; Nr 191, poz. 1412; Nr 245, poz. 1775; Nr 249, poz. 1825; Dz. U. Z 2007 r. Nr 109, poz. 747; Dz. U. Z 2008 r. Nr 116, poz. 730; Nr 237, poz. 1655; Dz. U. Z 2009r. Nr 56, poz. 458; Dz. U. Z 2010 r. Nr 96, poz. 620) oraz art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 133)Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje: § 1. Średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2011 r. obniża się z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 61,00 zł za 1 dt. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice. § 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczacy Rady Gminy Andrzej Kołobycz

Id: CJLEJ-TTBQL-QBZYL-GSPHM-CYJPG. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/79/11 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/68/11 Rady Gminy Gościeradów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.214.6486

  uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/69/2012 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.802

  uchwała nr IV/10/2010 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Druga akcyza

  Auto zostało sprowadzone z Niemiec i sprzedane przed pierwszą rejestracją w Polsce. Jak obliczyć "drugą akcyzę" do zapłaty po sprzedaży pojazdu, zakładając, że (...)

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.2756

  uchwała Nr X/54/11 Rady Gminy Bielice z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w zwiazku z budową urządzeń infrastruktury technicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2755

  informacja Starosty Stargardzkiego z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostek ewidencyjnych powiatu stargardzkiego: Miasto Chociwel, Gmina Chociwel, Gmina Dolice, Miasto Ińsko, Gmina Ińsko, Gmina Kobylanka, Gmina Marianowo, Gmina Stara Dąbrowa, Miasto Stargard Szczeciński, Gmina Stargard Szczeciński, Miasto Suchań, Gmina Suchań

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2754

  wyrok Nr II SA/Sz 296/11 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 7 września 2011 r. stwierdzający nieważność § 15 ust. 9 obejmującego teren ele-mentarny oznaczony symbolem 11MN,Utp oraz § 16 uchwały Nr LXIII/437/10 Rady Gminy Rewal z dnia 29 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal w części miejscowości Niechorze - strona północna

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2753

  uchwała Nr XVIII/165/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kołczewo-Wartowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2752

  uchwała Nr XVI/120/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 27 października 2011 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej terenowi w Świnoujściu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.