Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.144.4597

Tytuł:

zarządzenie nr UG.0050.7.2011 Wójta Gminy Troszyn z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Troszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Troszyn za 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-08-11
Organ wydający:Wójt Gminy Troszyn
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 144 pozycja: 4597
Hasła:
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.145.3478

  zarządzenie nr 3/2010 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 5 marca 2010r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rzekuń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce - sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3082

  zarządzenie nr 21/2011 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rzekuń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie- Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce ? sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3083

  zarządzenie nr 44/2011 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rzekuń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie- Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce ? informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzekuń za pierwsze półrocze 2011 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.4598

  zarządzenie nr UG.0050.8.2011 Wójta Gminy Troszyn z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Troszynie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Troszynie z filią w Kleczkowie za 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2982

  zarządzenie nr 50/2011 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Rzekuń i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie- Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce ? informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzekuń za pierwsze półrocze 2011 roku

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.4596

  zarządzenie nr 55/WSK/2011 Burmistrza Miasta Sierpca z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych na terenie miasta Sierpca

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.4595

  uchwała nr XIX/115/08 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2008r. Uchwała NR XIX/115/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.4594

  uchwała nr XXVII/239/09 Rady Miasta Halinów z dnia 27 marca 2009r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Halinów na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.4593

  ustawa nr XXXIII/276/09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 marca 2009r. zmiany w budżecie Miasta na 2009 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.4592

  uchwała nr XXXI/244/08 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.