Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.145.2125

Tytuł:

uchwała nr VII/58/2011 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krościenko Wyżne do realizacji zadań w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów tych szkół.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-09-08
Organ wydający:Rada Gminy Krościenko Wyżne
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 145 pozycja: 2125
Hasła:Szkoły - pomoc materialna dla uczniów
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.72.1303

  uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 25 marca 2011r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorom szkół podstawowych i zespołów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasło do realizacji zadań w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów tych szkół

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.67.1318

  uchwała nr XXXV/238/10 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krościenko Wyżne.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.176.2567

  uchwała nr X/81/2011 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krościenko Wyżne oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.8.186

  uchwała nr XXXI/219/10 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Krościenko Wyżne przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.17.418

  uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Krościenko Wyżne i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.145.2124

  uchwała nr XII/170/11 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia ul. Władysława Grabskiego do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.145.2123

  uchwała nr XVI/329/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem i zarządcą jest Gmina Miasto Rzeszów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.145.2122

  uchwała nr XVI/328/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za usuwanie pojazdów oraz ich parkowanie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.145.2121

  uchwała nr XIV/145/11 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych zamkniętych obwodów do głosowania w Szpitalach Uzdrowiskowych ?Eskulap? i ?Zimowit? w Rymanowie Zdroju dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.145.2120

  uchwała nr 196/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.