Logowanie

Tytuł:

informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie listy biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-07-12
Organ wydający:Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 145 pozycja: 2464
Hasła:biegli
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  lista Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze biegłych sądowych z zakresu psychologii i psychiatrii orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze.

 • Dziennik Urzędowy

  informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 9 maja 2012r. w sprawie powołania biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze

 • Dziennik Urzędowy

  lista Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 12 marca 2009r. biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze według stanu na dzień 12 marca 2009 roku

 • Dziennik Urzędowy

  informacja Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 29 lipca 2010r. o wpisie na listę biegłych sądowych z zakresu psychologii i psychiatrii orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze

 • Dziennik Urzędowy

  lista Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 12 stycznia 2009r. Lista biegłych z zakresu psychologii i psychiatrii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • zarządzenie nr 30/2011 Burmistrza Olszyny z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Olszyna za rok 2010.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.489.2011.RB Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2011r. stwierdzające nieważność § 2 ust. 3 uchwały nr VIII/58/11 Rady Gminy Sulików z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.610.2011.JB6 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 lipca 2011r. stwierdzające nieważność § 2 pkt 2 we fragmencie ?miesięcznie? oraz § 2 pkt 5 i 6 uchwały Nr VIII/62/2011 Rady Miasta Lubań z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.566.2011.DP1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 lipca 2011r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 21 czerwca 2011 roku Nr IX/44/2011 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Janowice Wielkie.

 • uchwała nr IX/45/11 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w obrębach: Iwiny i Lubków.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.