Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.146.2887

Tytuł:

uchwała Nr XIII/317/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-07
Organ wydający:Rada Miasta Szczecin
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 146 pozycja: 2887
Hasła:

UCHWAŁA NR XIII/317/11 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej  Na  podstawie  art.  18  ust.  1 i  40  ust.  1 ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203? z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,  poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111,  Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40  poz.  230,  Nr  106  poz.  675,  poz.  675?  z 2011r.  Nr  21,  poz.  113,  Nr  134,  poz.  777,  Nr  117,  poz.  679,  Nr 217,  poz.  1281)?  w związku  z art.  8 ust.  1 ustawy  z dnia  5 lipca  2001  r.  o cenach  (Dz.  U.  Nr  97  poz. 1050?  z 2002  r.  Nr  144  poz.  1204?  z 2003  r.  Nr  137  poz.  1302?  z 2004  r.  Nr  96  poz.  959,  Nr  210  poz. 2135? z 2007 r. Nr 166 poz. 1172? z 2008 r. Nr 157 poz. 976? z 2009 r. Nr 118 poz. 989? z 2010 r.  Nr 107  poz.  679,  Nr  197  poz.  1309?  z 2011  r.  Nr  5 poz.  13,  Nr  112,  poz.  654)? Rada  Miasta  Szczecin  uchwala, co następuje:  § 1. W  dniach  8.12.2011  r.  ?  11.12.2011  r.  zwalnia  się  akredytowanych  uczestników  15  Mistrzostw  Europy  w Pływaniu,  korzystających  z usług  dziennej  komunikacji  miejskiej  z opłat  za  przejazdy  środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin ? Zarząd Dróg  i Transportu Miejskiego w Szczecinie.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.  § 3. Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Zachodniopomorskiego  i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin.  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    Przewodniczący Rady Miasta Szczecin  Jan Stopyra

Id: YYUCF­BAYOO­JDZRR­SNPZH­UFAQK. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.73.820

  obwieszczenie nr 1/2011 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VI/17/2008 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zasad systemu taryfowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej w mieście Starachowice oraz opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w mieście Starachowice

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.96.1734

  uchwała nr L/1309/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 września 2010r. w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1005

  uchwała Nr VII/114/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1995

  uchwała Nr XI/249/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2011 r. w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej

 • DZ. URZ. 2011.19.282

  uchwała nr XVI/18/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr VI/17/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zasad systemu taryfowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej w mieście Starachowice oraz opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w mieście Starachowice

porady prawne online

Porady prawne

 • Korzystanie z przystanków autobusowych

  Czy Rada Miasta posiada prawo ustalania i pobierania opłat za korzystanie z przystanków autobusowych komunikacji miejskiej przez prywatnych przewoźników osób? Jeśli (...)

 • Obowiązki straży miejskiej

  Witam, jestem ciekawy co wchodzi w zakres obowiązków straży miejskiej?

 • Nieistniejące konto straży miejskiej

  Witam. Mam problem. Dostałem mandat od straży miejskiej. Niestety okazało się, że wskazane konto nie istnieje. Czy w związku z tym mogę zignorować ten mandat?

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Ustawowe ulgi nauczycieli akademickich

  Czy pracodawca (rektor uczelni) może zobowiązać pracowników do pokrycia części kwoty legitymacji PKP uprawniającej do ulgi, informując, że nie będzie rozliczał (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.2886

  uchwała Nr XIII/302/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.2885

  uchwała Nr XIII/163/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.2884

  uchwała Nr XIII/162/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.2883

  uchwała Nr XIII/161/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Kołobrzeg

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.2882

  uchwała Nr XIII/160/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Kołobrzeg

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.