Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.148.4718

Tytuł:

uchwała nr X/78/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-08-17
Organ wydający:Rada Miejska w Sochaczewie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 148 pozycja: 4718
Hasła:stypendia w oświacie
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/68/2011 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/290/2010 w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.120.3511

  uchwała nr XXIX/215/09 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionych lub uzyskujących bardzo dobre wyniki w nauce uczniów szkół prowadzonych przez Powiat"

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3129

  uchwała nr XX/145/2012 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Gminy Rudnik

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.275.4400

  uchwała nr 81/x/11 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 49/VII/11 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 kwietnia 2011 roku dotyczącej przyjęcia gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Ślesin oraz określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu pomocy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5213

  uchwała nr XXIV/125/12 Rady Gminy w Promnie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach ?Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, będących absolwentami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Promna?.

porady prawne online

Porady prawne

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

 • Różnica między typem a rodzajem szkoły

  Jaka jest różnica między typem a rodzajem szkoły? Czy szkoła z nauką języka mniejszości narodowej do 42 uczniów jest szkołą innego rodzaju niż szkoła z nauką (...)

 • Zakładanie klas sportowych

  Jakie przepisy prawne regulują tryb, warunki i wymogi zakładania klas sportowych w szkołach podstawowych?

 • Nauczyciel z licencjatem

  Czy od 2006r. będzie można zatrudnić w gimnazjum osoby, które posiadają licencjat oraz osoby posiadające np: studia magisterskie z języka rosyjskiego i licencjat z (...)

 • Wymiar godzin dydaktycznych dyrektora szkoły

  Czy przychodzący do szkoły państwowej, nowy dyrektor, posiadający fakultet z np. historii, ma ustawowy obowiązek posiadania lub prowadzenia godzin dydaktycznych z tego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.4717

  uchwała nr XIV/96/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących regularnego przewozu osób w komunikacji miejskiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.4716

  uchwała nr XIV/93/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe - Ząbki Powstańców

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.4715

  uchwała nr XIV/89/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.4714

  uchwała nr XII/82/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.4713

  uchwała nr XII/78/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.