Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.150.3051

Tytuł:

uchwała Nr XV/141/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten wymiar

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-13
Organ wydający:Rada Miejska w Drawsku Pomorskim
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 150 pozycja: 3051
Hasła:przedszkola i żłobki

UCHWAŁA NR XV/141/2011 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne  nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole  publiczne w czasie przekraczającym ten wymiar  Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781? z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122  poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104? z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532,  Nr 227 poz. 1658? z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280,  Nr 181 poz. 1292? z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370? z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31  poz.206, Nr 56 poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1705? z 2010r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127  poz. 857, Nr 148 poz. 991? z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim  uchwala, co następuje:  § 1. Do  uchwały  Nr  XIII/115/2011  Rady  Miejskiej  w Drawsku  Pomorskim  z dnia  29  września  2011  r.  w sprawie  ustalenia  czasu,  w którym  przedszkole  publiczne  zapewnia  bezpłatne  nauczanie,  wychowanie  i opiekę  oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten  wymiar wprowadza się następujące zmiany:  1)w § 2 uchyla się punkt 2  2)w § 3 uchyla się punkt 2  3)§  6 otrzymuje  brzmienie:  "Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 r.".  § 2. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 r. 

Id: QNGKY­UNAWI­HWUPY­PMCKJ­ODUEQ. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Zajęcia  religii  w gminie  Drawsko  Pomorskie  należą  do  bezpłatnych  zajęć  realizowanych  przez  przedszkole.  W związku z powyższym należy uchylić zapis dotyczący wysokości opłat. 

Id: QNGKY­UNAWI­HWUPY­PMCKJ­ODUEQ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.108.1971

  uchwała Nr XII/109/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten wymiar

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/45/2011 Rady Gminy Sławatycze z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole w czasie przekraczającym ustalony wymiar zajęć.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1189

  uchwała nr XX/118/12 Rady Miasta Dynów z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkole, którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dynów oraz ustalenia czasu, w którym przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.1013

  uchwała nr VI/37/11 Rady Miasta Dynów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkole, którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dynów oraz ustalenia czasu, w którym przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.93.1540

  uchwała nr VII/31/11 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkola publiczne w Gminie Lesko zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.3050

  uchwała Nr XIII/115/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten wymiar

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.3049

  uchwała Nr XIV/85/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.3048

  uchwała Nr XV/129/11 Rady Gminy Postomino z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/123/11 w spr. określenia stawek podatku od środków transportowych, zwolnień i zasad jego poboru

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.3047

  uchwała Nr XIV/123/11 Rady Gminy Postomino z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych , zwolnień i zasad jego poboru

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.3046

  uchwała Nr VII/63/11 Rady Gminy Ostrowice z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.