Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.151.3085

Tytuł:

uchwała Nr X/150/11 Rady Gminy Dobra z dnia 24 listopada 2011 r. uchylająca uchwałę Rady Gminy Dobra Nr XLII/591/10 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-14
Organ wydający:Rada Gminy Dobra
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 151 pozycja: 3085
Hasła:podatek rolny

UCHWAŁA NR X/150/11 RADY GMINY DOBRA z dnia 24 listopada 2011 r. uchylająca uchwałę Rady Gminy Dobra Nr XLII/591/10 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla  celów obliczania podatku rolnego.  Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz.969,  Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825? z 2007 r. Nr 109, poz.747? z 2008 r. Nr 116, poz.730, Nr  237,  poz.1655?  z 2009  r.  Nr  56,  poz.458?  z 2010  r.  Nr  96,  poz.620,  Nr  226,  poz.1475/  Rada  Gminy  uchwala,  co  następuje:  § 1. Traci  moc  uchwała  Rady  Gminy  Dobra  Nr  XLII/591/10  z dnia  28  października  2010  r.  w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 3. Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Zachodniopomorskiego  i wchodzi  w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.   

Przewodniczący Rady Gminy  Bartłomiej Miluch

Id: BROKK­SAOCD­VDCBV­GWNHI­XUNIB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.123.2337

  uchwała Nr XLII/591/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego.

 • DZ. URZ. 2011.173.4037

  uchwała nr XI/90/11 Rady Gminy Karsin z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.3.

  uchwała nr XXXV/174/2009 Rady Gminy Janowo z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.19

  uchwała nr XLVI/226/2010 Rady Gminy Janowo z dnia 26 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6343

  uchwała nr XXXI/99/2009 Rady Gminy w Jońcu z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

 • Gospodarstwo rolne w rozumieniu prawa podatkowego

  Jaka jest definicja gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego?

 • Wody stojące a jeziora

  Wydzierżawiłem od AZWRSP 4,5 ha użytków rolnych w skład których wchodzą łąki oraz 0.05 ha naturalnego (20x25m) jeziorka znajdującego się na łące, lecz oznaczonego (...)

 • Druga akcyza

  Auto zostało sprowadzone z Niemiec i sprzedane przed pierwszą rejestracją w Polsce. Jak obliczyć "drugą akcyzę" do zapłaty po sprzedaży pojazdu, zakładając, że (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.151.3084

  uchwała Nr X/147/11 Rady Gminy Dobra z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.3083

  uchwała Nr XXVI/187/K/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr VII/63/11 Rady Gminy Ostrowice z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.3082

  uchwała Nr XXVI/185/K/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr VII/60/11 Rady Gminy Ostrowice z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.3081

  uchwała Nr XXVI/183/K/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIV/123/11 Rady Gminy Postomino z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, zwolnień i zasad jego poboru

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.3080

  uchwała Nr XXVI/156/S/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XIX/172/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.