Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.152.2201

Tytuł:

uchwała nr X/76/11 Rady Gminy Korczyna z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Korczyna.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-09-19
Organ wydający:Rada Gminy Korczyna
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 152 pozycja: 2201
Hasła:Transport lokalny
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.2200

  uchwała nr X/75/11 Rady Gminy Korczyna z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Korczyna, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/118/2012 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 23 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych autobusowych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Pieńsk.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/99/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1841

  uchwała nr 97/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta Radomia.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/166/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 września 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Gorzów Wlkp.

porady prawne online

Porady prawne

 • Korzystanie z przystanków autobusowych

  Czy Rada Miasta posiada prawo ustalania i pobierania opłat za korzystanie z przystanków autobusowych komunikacji miejskiej przez prywatnych przewoźników osób? Jeśli (...)

 • Ustalenie stawek za wodę

  Czy gmina nie będąca właścicielem oczyszczalni ścieków i studni wody sanitarnej może ustalać wysokość opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków (właścicielem (...)

 • Opłaty za korzystanie ze środowiska

  Czy w aktualnie obowiązującej ustawie Prawo ochrony środowiska przewiduje się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska obciążające przedsiębiorców?

 • Zmiana stawki procentowej użytkowania wieczystego

  W związku z realizacją wniosku o ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego położonego na gruncie objętym prawem użytkowania wieczystego, na skutek uwłaszczenia (...)

 • Zameldowanie a opłaty komunalne

  Czy osoba musi/ma obowiązek dokonywać opłat za wodę, wywóz śmieci, czyli usługi komunalne w miejscu zameldowania stałego, gdzie przebywa czasami (rodzina)? W miejscu (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.2200

  uchwała nr X/75/11 Rady Gminy Korczyna z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Korczyna, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.2199

  uchwała nr X/74/11 Rady Gminy Korczyna z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na inwestycje związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Korczyna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.2198

  uchwała nr V/36/11 Rady Gminy Korczyna z dnia 17 marca 2011r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały budżetowej Gminy Korczyna na 2011 rok, Nr IV/22/11 Rady Gminy Korczyna z dnia 15 lutego 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.2197

  uchwała nr XII/93/11 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Grodzisko Dolne

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.2196

  uchwała nr XI/101/2011 Rady Gminy Czarna z dnia 20 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Pogwizdów w rejonie potoku Pogwizdówka, Gmina Czarna.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.