Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.152.3148

Tytuł:

uchwała Nr XII/87/11 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-15
Organ wydający:Rada Miejska w Chociwlu
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 152 pozycja: 3148
Hasła:przedszkola i żłobki

UCHWAŁA NR XII / 87 / 11 RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz.1591 z póź. zm.) oraz art. 33 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do  lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), Rada Miejska w Chociwlu uchwala, co następuje.  § 1. Ustala  się  opłatę  za  wpis  do  rejestru  żłobków  i klubów  dziecięcych  prowadzonych  na  terenie  Gminy  Chociwel  w wysokości  25%  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę,  ustalonego  zgodnie  z przepisami  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.  § 2. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  daty  opublikowania  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Zachodniopomorskiego.   

Przewodniczący Rady  Miejskiej  inż. Krzysztof Zych

Id: SMMSO­RFMPY­NSRJL­ESKCY­AMCKA. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 83/11 Rady Miasta Torunia z dnia 12 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • DZ. URZ. 2012.1723

  uchwała nr XV/130/12 Rady Gminy Subkowy z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.156.292

  uchwała nr VIII/65/11 Rady Miasta Poręba z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do ?Rejestru żłobków i klubów dziecięcych?

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/98/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

porady prawne online

Porady prawne

 • Opłaty za przerejestrowanie spółki

  Ile wynosi wpis stały za przerejestrowanie sp. z o.o. z RHB do KRS, a ile wynosi zarejestrowanie zmiany aktu założycielskiego sp. z o.o. wpisanej do KRS? Jakie są dodatkowe (...)

 • Wykreślenie hipoteki

  1 lipca 2005 złożyłam wniosek (KW-WPIS) o wykreślenie hipoteki zwykłej (16516CHF) i kaucyjnej (8258CHF) z księgi wieczystej. Sąd wezwał mnie do usunięcia braków (...)

 • Wykreślenie z rejestru spółki jawnej - koszt

  Ile kosztuje złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru spółki jawnej?

 • Rejestr zastawów rejestrowych

  Z czego składa się numer pozycji rejestru zastawów i gdzie to znależć? Jak wygląda postanowienie Sądu Rejonowego Wydział Rejestru Zastawów o wpis do rejestru zastawów (...)

 • Moment ustanowienia zastawu rejestrowego

  Do ustanowienia zastawu rejestrowego konieczna jest umowa zastawnicza i skuteczne wniesienie wniosku do sądu. Od którego momentu rzecz jest obciążona zastawem z jego skutkami (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.3147

  uchwała Nr XI/103/2011 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lipnik, gmina Stargard Szczeciński

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.3146

  uchwała Nr XIII/103/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Sławno Nr VII/29/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie przyjęcia/uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sławno na lata 2007-2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.3145

  uchwała Nr XIII/91/11 Rady Gminy Rewal z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.3144

  uchwała Nr XIII/83/11 Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/336/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 września 2010 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kobylanka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.3143

  uchwała Nr XIII/82/11 Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.