Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.153.2205

Tytuł:

uchwała nr XII/61/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 10 września 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na budowę przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Dukla

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-09-20
Organ wydający:Rada Miejska w Dukli
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 153 pozycja: 2205
Hasła:Dotacje
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.3098

  uchwała nr XVI/174/11 Rady Gminy Solina z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji osobom fizycznym na budowę przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Solina

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.2600

  uchwała nr 80/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania dotacji celowej osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym oraz spółdzielniom mieszkaniowym na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest".

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6341

  uchwała nr XIII/128/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.358.6342

  uchwała nr XIII/129/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/62/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.134.4303

  uchwała nr IX/91/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym oraz przedsiębiorcom na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu Miasta Otwocka, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących budowę przyłączy do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej, wybudowanej w ramach Projektu nr 2004/PL/16/C/PE/013 ?System wodno-kanalizacyjny w Otwocku? współfinansowanego z Funduszu Spójności

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.2204

  ogłoszenie Starosty Krośnieńskiego w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.2203

  uchwała nr VI/67/11 Rady Gminy Laszki z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.2202

  uchwała nr X/80/11 Rady Gminy Korczyna z dnia 26 sierpnia 2011r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.2201

  uchwała nr X/76/11 Rady Gminy Korczyna z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Korczyna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.2200

  uchwała nr X/75/11 Rady Gminy Korczyna z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Korczyna, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.