Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.153.2490

Tytuł:

uchwała nr 49/VII/2011 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie: nadania nazwy terenowi przestrzeni publicznej położonemu na osiedlu Leśnym pomiędzy blokami 14, a 16 w miejscowości Koziegłowy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2011-05-31
Organ wydający:Rada Gminy Czerwonak
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 153 pozycja: 2490
Hasła:

UCHWAŁA NR 49/VII/2011 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie: nadania nazwy terenowi przestrzeni publicznej położonemu na osiedlu Leśnym pomiędzy blokami 14, a 16 w miejscowości Koziegłowy Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje: § 1. W miejscowości Koziegłowy nadaje się terenowi przestrzeni publicznej położonemu na osiedlu Leśnym pomiędzy blokami 14, a 16 oznaczonemu na mapie stanowiącej załącznik do uchwały nazwę: Skwer im. Jana Pawła II . § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak Marcin Wojtkowiak

Załącznik do Uchwały Nr 49/VII/2011 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 kwietnia 2011 r. Zalacznik2.pdf mapka

Id: UPPIY-HCWVA-ZPUCN-GZFUP-QPHGB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.153.2489

  uchwała nr 45/VII/2011 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Bolechówko

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.215.3363

  uchwała nr 64/IX/2011 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Potasze

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.75.1295

  uchwała nr 25/IV/2011 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kicin

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.116.1

  uchwała nr XLI/510/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy parkowi, położonemu w Białymstoku na osiedlu Nr 14 - Mickiewicza.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.256.4040

  uchwała nr 75/X/2011 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Kicin

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.153.2489

  uchwała nr 45/VII/2011 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Bolechówko

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.153.2488

  uchwała nr 44/VII/2011 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie w sprawie: ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat stanowiących dochody gmin

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.153.2487

  uchwała nr 43/VII/2011 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym na terenie Gminy Czerwonak.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.153.2486

  uchwała nr X/59/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.153.2485

  obwieszczenie Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.