Logowanie

Tytuł:

uchwała nr IX/78/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-07-22
Organ wydający:Rada Miejska w Siechnicach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 154 pozycja: 2631
Hasła:

UCHWAŁA NR IX/78/11 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r.  nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Siechnicach uchwala co następuje:  § 1. Na  wniosek  współwłaścicieli  drogi  wewnętrznej  będącej  własnością  osób  fizycznych,  nadaje  się  nazwę  ulicy, w miejscowości Iwiny:  ­ działka nr 104/23 ? ul. Lawendowa  Położenie  ulicy  przedstawiono  na  załączniku  graficznym  w skali  1:2000,  stanowiącym  załącznik  do  niniejszej uchwały.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Dolnośląskiego.   

Przewodniczący Rady  Roman Kasprowicz

Załącznik do Uchwały Nr IX/78/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 czerwca 2011 r. Zalacznik1.pdf obręb Iwiny 

Id: PLFGJ­SHUIL­PPWIY­PPIJA­JULQI. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/125/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVIII/217/09 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/226/09 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/63/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/331/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

 • Budowa ogrodzenia od ulicy

  Jeśli mam ogrodzenie swojej działki budowlanej od ulicy, a przed tym ogrodzeniem (ale od strony swojej działki, a więc na moim terenie) chcę postawić dodatkowe ogrodzenie (...)

 • Potwierdzenie nadania i pokwitowanie pocztowe

  Zdarza się, że pracownik firmy prowadzącej księgi rachunkowe lub sam właściciel dokona sporadycznego nadania przesyłki pocztowej. Ma potwierdzenie tylko w postaci samego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IX/77/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Biestrzykowie

 • uchwała nr IX/76/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zacharzycach.

 • uchwała nr IX/75/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach.

 • uchwała nr IX/74/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Bogusławicach.

 • uchwała nr IX/73/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.