Logowanie

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.440.2011.JK8 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 lipca 2011r. stwierdzające nieważność § 17 ust. 5 uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr VIII/72/11 z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Kasztanową a ul. Kwiatową w południowo ? środkowej części wsi Cieszyce.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2011-07-22
Organ wydający:Wojewoda Dolnośląski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 154 pozycja: 2640
Hasła:rozstrzygnięcia nadzorcze




Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVIII/594/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 października 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXIX/476/09 z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie uchylenia § 8 pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXVI/420/09 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Kasztanową a ul. Kwiatową w południowo-środkowej części wsi Cieszyce.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVII/578/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 3 września 2010r. w sprawie uchylenia § 6 pkt 1 lit. u) i pkt 4 uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XLVI/561/10 z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Domasławską, Sportową i Zdrową w środkowej części wsi Tyniec Mały.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLV/440/10 Rady Miasta Słubice z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowo ? wschodniej części miejscowości Kunowice, Gmina Słubice.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/475/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie uchylenia § 8 pkt 2 lit. a i pkt 3 uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXVI/422/09 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Dolną a ul. Domasławską we wschodniej części wsi Tyniec Mały.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/391/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXI/268/08 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części wsi Dobkowice

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr IX/47/2011 Rady Gminy Żukowice z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Żukowice z siedzibą w Nielubi.

 • uchwała nr VII/49/2011 Rady Gminy Ruja z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ruja

 • uchwała nr 38/IX/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru aktywności gospodarczej przy ul. Głównej położonego w obrębie wsi Jugów, gmina Nowa Ruda

 • uchwała nr VIII/72/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 maja 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Kasztanową a ul. Kwiatową w południowo - środkowej części wsi Cieszyce.

 • uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Kasztanową a ul. Kwiatową w południowo - środkowej części wsi Cieszyce.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.