Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.154.4879

Tytuł:

uchwała nr 84/2011 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 5 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-08-25
Organ wydający:Zarząd Powiatu w Legionowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 154 pozycja: 4879
Hasła:finanse publiczne
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.618

  uchwała nr 2/2012 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.36.1155

  uchwała nr 4/2011 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4962

  uchwała nr 77/2012 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 12 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.4809

  uchwała nr 97/2011 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 2 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4345

  uchwała nr 67/2012 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 22 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

porady prawne online

Porady prawne

 • Zadania zlecone gminie

  Jaki organ rozpoznaje odwołania od decyzji samorządu wydanych w ramach kompetencji zleconych?

 • Rada nadzorcza w spółdzielni mieszkaniowej

  Czy rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej może podjąć uchwałę, w której domaga się od zarządu przedstawienia umów o pracę oraz zakresu obowiązków wszystkich (...)

 • Zarządca drogi gminnej

  Do kogo powinny być adresowane decyzje organów nadzoru budowlanego w zakresie utrzymania i budowy dróg gminnych? Do Wójta Gminy, Urzędu Gminy czy do Rady Gminy?

 • Skarga na Prezesa UOKiK

  Do kogo można kierować skargi na nieprawidłowe działanie Prezesa Ochrony Konkurencji i Konsumentów?

 • Zadania realizowane dla dobra publicznego

  Czy do zadań realizowanych dla dobra publicznego wg art. 23. ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych możemy zaliczyć nauczanie w szkołach niepublicznych, zadania realizowane (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.154.4878

  uchwała nr VII/70/2011 Rady Powiatu Sokołowskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Sokołowskiego spółkom wodnym i sposobu jej rozliczenia

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.154.4877

  uchwała nr 79/IX/2011 Rady Powiatu Legionowskiego z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.154.4876

  uchwała nr 77/IX/2011 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 28 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 137, poz. 4128 z późn. zm.1)).

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.153.4875

  obwieszczenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie ogłoszenia "Wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r.do dnia 30 czerwca 2011 r."

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.153.4874

  decyzja nr OWA-4210-61(5)/2011/346/VIIZM2/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.