Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.154.4904

Tytuł:

uchwała nr 40/IX/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-08-25
Organ wydający:Rada Gminy Nowe Miasto
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 154 pozycja: 4904
Hasła:statuty
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5530

  uchwała nr XXIII/125/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3005

  uchwała nr XVIII/107/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 16 marca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1609

  uchwała nr XVII/93/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie powierzenia Miejsko ? Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą wykonywania zadań z zakresu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych i ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.201.6049

  uchwała nr XII/63/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działki nr 219/7 położonej przy ul. Wczasowej w Nowym Mieście nad Pilicą na obszarze oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolami od A do S.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.201.6048

  uchwała nr XII/62/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie działki nr 219/7 położonej przy ul. Wczasowej w Nowym Mieście nad Pilicą na obszarze oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolami od A do S.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.154.4903

  uchwała nr ZO.XI.0007.63.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr V/29/2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.154.4902

  uchwała nr SR.X.0007.61.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Warszawska w miejscowości Chrośla, gmina Dębe Wielkie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.154.4901

  uchwała nr SR.X.0007.59.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Mazowiecka w miejscowości Kobierne, gmina Dębe Wielkie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.154.4900

  uchwała nr SR.X.0007.58.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy Południowa w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.154.4899

  uchwała nr 111/VI/12/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.