Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.155.2260

Tytuł:

uchwała nr XIII/49/2011 Rady Gminy Lubenia z dnia 12 września 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-09-26
Organ wydający:Rada Gminy Lubenia
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 155 pozycja: 2260
Hasła:Nauczyciele - wymiar godzin
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.430.3087

  uchwała nr XXXI/271/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Buski

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.194.2

  uchwała nr XXVI/157/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 sierpnia 2009r. w zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opikuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. 2012.1812

  uchwała nr XVII/134/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr X/56/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 04 lipca 2007r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ożarów

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XIII/112/2012 Rady Gminy Rudniki z dnia 20 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, logopedy i psychologa szkolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.166.4112

  uchwała nr XXIX/202/10 Rady Gminy Dobre z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.155.2259

  uchwała nr 67/XII/2011 Rady Gminy Krzywcza z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę własną w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzywcza

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.155.2258

  uchwała nr 65/XII/2011 Rady Gminy Krzywcza z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat w przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Krzywcza

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.155.2257

  uchwała nr X/70/2011 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu trasy linii elektroenergetycznej 400kV Tarnów ? Krosno w Gminie Frysztak.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.155.2256

  uchwała nr VIII/24/2011 Rady Gminy Cisna z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ?CISNA 1/2004? w gminie Cisna

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.155.2255

  uchwała nr X/79/11 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 1 września 2011r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia jego numeru i granic oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.