Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.156.4942

Tytuł:

uchwała nr IX/35/11 Rady Gminy Paprotnia z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole dla których organem prowadzącym jest Gmina Paprotnia.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-08-29
Organ wydający:Rada Gminy Paprotnia
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 156 pozycja: 4942
Hasła:opłaty
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.4327

  uchwała nr IX.47.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne , dla którego organem prowadzącym jest Gmina Przytyk

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.3652

  uchwała nr VI/49/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sochocin

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.82.1340

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP/II/0911/137/10 Wojewody Śląskiego z dnia 27 kwietnia 2010r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXXV/229/2010 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 30 marca 2010 r., w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ujsoły

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.106.1680

  uchwała nr X/44/2011 RADY MIEJSKIEJ W KOŁACZYCACH z dnia 27 maja 2011r. w sprawie opłat pobieranych za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Kołaczycach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kołaczyce

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.149.2159

  uchwała nr VIII/117/2011 Rady Gminy Dębica z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których Gmina Dębica jest organem prowadzącym.

porady prawne online

Porady prawne

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

 • Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

  Organ prowadzący szkoły i przedszkole w Gminie X, chce włączyć do Zespołu Szkół w L ( szkoła podstawowa + gimnazjum) oddziały Przedszkola Publicznego w L. Moje (...)

 • Obowiązek ogłoszenia przetargu

  Gmina jest organem prowadzącym dla szkół z tereny gminy. Przeznacza środki na remonty budynków. W bieżącym roku na trzech budynkach należy dokonać wymiany pokrycia (...)

 • Pracodawca a organ zatrudniający

  Dyrektor zawiera umowy ze swoimi pracownikami na prace wykonywane poza godzinami etatowymi. Kto zwiera umowę na przeprowadzenie wykładu na kursie kwalifikacyjnym z dyrektorem (...)

 • Ustalenie stawek za wodę

  Czy gmina nie będąca właścicielem oczyszczalni ścieków i studni wody sanitarnej może ustalać wysokość opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków (właścicielem (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.156.4941

  uchwała nr VII/65/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia na terenie gminy Sochocin odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.156.4940

  uchwała nr XI/70/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.156.4939

  uchwała nr X/71/2011 Rady Miasta Marki z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w Mieście Marki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.156.4938

  uchwała nr X/69/2011 Rady Miasta Marki z dnia 22 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę nr V/28/2011 Rady Miasta Marki z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawiewieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.156.4937

  uchwała nr XIV/56/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Leoncin oraz zapewnienia im dalszej opieki


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.