Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.158.2292

Tytuł:

aneks Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 29 sierpnia 2011r. do porozumienia z dnia 01.01.2011r. nr 41/11 zawartego w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Miastem Jarosław w przedmiocie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcia przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Miasta Jarosławia w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu ul. Św. Brata Alberta 10.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-10-03
Organ wydający:Prezydent Miasta Przemyśla
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 158 pozycja: 2292
Hasła:Administracja
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.129.2647

  aneks nr 2 Prezydenta Miasta Przemyśla do porozumienia z dnia 01.01.2010 r. nr 32/10 zawartego w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Miastem Jarosław w przedmiocie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcia przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Miasta Jarosław w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu ul. Św. Brata Alberta 10, spisany w Przemyślu dnia 19.10.2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.5.120

  aneks Prezydenta Miasta Przemyśla do porozumienia z dnia 03.03.2009 r. nr 29/09 zawartego w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl ? Prezydentem Miasta Przemyśla, a Miastem Jarosław ? Burmistrzem Miasta Jarosław w przedmiocie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcia przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Miasta Jarosław w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu ul. Św. Brata Alberta 10, spisany w Przemyślu dnia 05.11.2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.5.123

  aneks nr 2 Prezydenta Miasta Przemyśla do porozumienia z dnia 01.01.2009 r. nr 08/09 zawartego w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl ? Prezydentem Miasta Przemyśla, a Gminą Przemyśl ? Wójtem Gminy Przemyśl w przedmiocie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcia przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Przemyśl w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu ul. Św. Brata Alberta 10, spisany w Przemyślu dnia 10.12.2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.89.1651

  aneks Prezydenta Miasta Przemyśla do porozumienia z dnia 01.01.2010 r. nr 32/10 zawartego w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Mastem Jarosław w przedmiocie powierzenia Gminie Mejskiej Przemyśl i przyjęcia przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Miasta Jarosław w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu ul. Św. Brata Alberta 10, spisany w Przemyślu dnia 11.06.2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.48.986

  porozumienie Prezydenta Miasta Przemyśla zawarte w dniu 01.01.2011r. w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl i Miastem Jarosław w przedmiocie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcia przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Miasta Jarosław w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu ul. Św. Brata Alberta 10.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zastępcy burmistrza/prezydenta miasta

  Ilu maksymalnie może być zastępców burmistrza/prezydenta miasta?

 • Zaskarżanie uchwał rady miasta

  Jestem mieszkańcem miasta X i zameldowany w tym mieście na stałe. W dniu 28.10.2005 roku uchwałą rady miasta stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnej Następnie w dniu (...)

 • Reprezentacja gminy

  Kto jest upoważniony do podpisywania umów w urzędzie miasta z przedsiębiorcą? Czy może to być kierownik wydziału lub skarbnik?

 • Skierowania do prywatnych domów pomocy społecznej

  Na terenie sąsiedniej gminy znajduje się prywatny Dom Pomocy Społecznej o konkurencyjnej cenie jeśli chodzi o koszt utrzymania. Właściciel placówki posiada zezwolenie (...)

 • Dokument urzędowy

  Prezydent miasta wystawił zaświadczenie nadając mu numer administracyjny oraz podpisując się z imienia i nazwiska , następnie skierował on to zaświadczenie do sądu (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.158.2291

  porozumienie Rady Miasta Jarosławia z dnia 7 września 2011r. zawarte w Jarosławiu pomiędzy Gminą Miejską Jarosław a Gminą Jarosław w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Miejską Jarosław zadania publicznego jakim jest objęcie mieszkańców Gminy Jarosław opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Jarosławiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.158.2290

  uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Mytarz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.158.2289

  uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Gorzyce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.158.2288

  uchwała nr VI/72/11 Rady Gminy Laszki z dnia 30 sierpnia 2011r. Zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Laszki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.158.2287

  uchwała nr XIV/104/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.