Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.158.2296

Tytuł:

sprawozdanie Wójta Gminy Wiśniowa z dnia 16 marca 2010r. Sprawozdanie Wójta Gminy Wiśniowa z wykonania budżetu gminy za 2009r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-10-03
Organ wydający:Wójt Gminy Wiśniowa
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 158 pozycja: 2296
Hasła:Budżety i sprawozdania z wykonania budżetów gmin
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.2155

  zarządzenie nr 29/2011 Wójta Gminy Wiśniowa z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wiśniowa za rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.925

  uchwała nr V/23/11 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Wiśniowa na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.25.716

  ogłoszenie Rady Gminy Wiśniowa z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2008 położonych na obszarze Gminy Wiśniowa 38-124 Wiśniowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.274

  uchwała nr XXIII/192/08 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiśniowa na 2009 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.101.1855

  uchwała nr XLII/382/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/171/05 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wiśniowa na lata 2005 ? 2010 zmienionej uchwałą nr XXVII/242/09 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 maja 2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.158.2295

  decyzja nr OKR-4210-36(16)/2011/2779/VII/UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 września 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. z siedzibą w Jarosławiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.158.2294

  decyzja nr OKR-4210-59(6)/2011/1719/VIC/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 września 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Termicznej Utylizacji Odpadów "RA-TAR" Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.158.2293

  zarządzenie nr 183/11 Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 sierpnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Podkarpackiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Rzeszowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.158.2292

  aneks Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 29 sierpnia 2011r. do porozumienia z dnia 01.01.2011r. nr 41/11 zawartego w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Miastem Jarosław w przedmiocie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcia przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Miasta Jarosławia w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu ul. Św. Brata Alberta 10.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.158.2291

  porozumienie Rady Miasta Jarosławia z dnia 7 września 2011r. zawarte w Jarosławiu pomiędzy Gminą Miejską Jarosław a Gminą Jarosław w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Miejską Jarosław zadania publicznego jakim jest objęcie mieszkańców Gminy Jarosław opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Jarosławiu

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.