Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.158.4986

Tytuł:

uchwała nr X/78/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Sońsk odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-08-31
Organ wydający:Rada Gminy Sońsk
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 158 pozycja: 4986
Hasła:obwody głosowania
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.336.5707

  uchwała nr XV/98/11 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.231.396

  uchwała nr XI/90/2011 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 sierpnia 2011r. utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.217.379

  uchwała nr XIII/86/11 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • DZ. URZ. 2011.135.2737

  uchwała nr X.61.2011 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.170.5357

  uchwała nr XII/65/11 Rady Gminy Somianka z dnia 5 września 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.158.4985

  uchwała nr XI/112/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Piasta i Lotniczej we wsi Raszyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.158.4984

  uchwała nr X/55/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie grzebowisk i zwłok zwierzęcych i ich częśći.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.158.4983

  uchwała nr X/54/11 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Goworowie prowadzone przez Gminę Goworowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.157.4982

  zarządzenie nr 44/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki za 2010 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Radzie Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie oraz przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych: samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu lecznictwa otwartego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.157.4981

  uchwała nr 108/VI/12/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na liniach uzupełniających ("L"), na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.