Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.159.2298

Tytuł:

uchwała nr XI/60/2011 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których Powiat Brzozowski jest organem prowadzącym.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-10-05
Organ wydający:Rada Powiatu w Brzozowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 159 pozycja: 2298
Hasła:Nauczyciele - regulamin wynagradzania nauczycieli
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.36.1000

  uchwała nr XXX/152/09 Rady Powiatu Brzozowskiego z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których Powiat Brzozowski jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.87.1608

  uchwała nr XLV/219/10 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 26 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których Powiat Brzozowski jest organem prowadzącym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.84.1899

  uchwała nr XXX/182/09 Rady Powiatu w Lesku z dnia 17 września 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Leski jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.36.1016

  uchwała nr XXVI/161/09 Rady Gminy Bukowsko z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których gmina Bukowsko jest organem prowadzącym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.62.1508

  uchwała nr 117/09 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.159.2297

  uchwała nr XI/59/2011 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.158.2296

  sprawozdanie Wójta Gminy Wiśniowa z dnia 16 marca 2010r. Sprawozdanie Wójta Gminy Wiśniowa z wykonania budżetu gminy za 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.158.2295

  decyzja nr OKR-4210-36(16)/2011/2779/VII/UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 września 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. z siedzibą w Jarosławiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.158.2294

  decyzja nr OKR-4210-59(6)/2011/1719/VIC/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 września 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Termicznej Utylizacji Odpadów "RA-TAR" Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.158.2293

  zarządzenie nr 183/11 Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 sierpnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Podkarpackiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Rzeszowie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.