Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.159.2299

Tytuł:

uchwała nr X/95/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brzozów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-10-05
Organ wydający:Rady Miejskiej w Brzozowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 159 pozycja: 2299
Hasła:Szkoły - obwody szkół
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.26.724

  uchwała nr XXIX/194/09 Rady Miasta Brzozów z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Brzozów za osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze i opiekuńcze

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1388

  uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.78.1810

  uchwała nr XXXIV/217/09 Rady Miasta Brzozów z dnia 24 września 2009r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem komunalnym stanowiącym własność Gminy Brzozów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1099

  uchwała nr 67/IX/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.52.1330

  uchwała nr XXXII/207/09 Rady Miasta Brzozów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Brzozów

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.159.2298

  uchwała nr XI/60/2011 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których Powiat Brzozowski jest organem prowadzącym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.159.2297

  uchwała nr XI/59/2011 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.158.2296

  sprawozdanie Wójta Gminy Wiśniowa z dnia 16 marca 2010r. Sprawozdanie Wójta Gminy Wiśniowa z wykonania budżetu gminy za 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.158.2295

  decyzja nr OKR-4210-36(16)/2011/2779/VII/UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 września 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. z siedzibą w Jarosławiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.158.2294

  decyzja nr OKR-4210-59(6)/2011/1719/VIC/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 września 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Termicznej Utylizacji Odpadów "RA-TAR" Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.