Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.159.2302

Tytuł:

uchwała nr XIII/113/11 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i areszcie śledczym.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-10-05
Organ wydający:Rada Miejska w Nisku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 159 pozycja: 2302
Hasła:Wybory - obwody głosowania
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.37.851

  uchwała nr XLV/415/10 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i areszcie śledczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.153.4862

  uchwała nr XIV/108/11 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Areszcie Śledczym i Szpitalu w Płońsku w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.101.1888

  uchwała nr LXX/410/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu i Areszcie Śledczym w Płońsku w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.104.2008

  uchwała nr LXXI/417/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 6 maja 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu i Areszcie Śledczym w Płońsku w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/189/2009 Rady Miasta Chełmno z dnia 10 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu, w areszcie śledczym oraz w zakładzie pomocy społecznej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.159.2301

  uchwała nr XVIII/227/11 Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. ?Przemysłowa I?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.159.2300

  uchwała nr XVIII/226/11 Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.159.2299

  uchwała nr X/95/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brzozów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.159.2298

  uchwała nr XI/60/2011 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których Powiat Brzozowski jest organem prowadzącym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.159.2297

  uchwała nr XI/59/2011 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.