Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.159.2305

Tytuł:

uchwała nr XI/75/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 sierpnia 2011r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejsce Piastowe oraz opłat za świadczenia udzielane przez te oddziały w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-10-05
Organ wydający:Rada Gminy Miejsce Piastowe
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 159 pozycja: 2305
Hasła:opłaty - za świadczenia w przedszkolach
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.95.1730

  uchwala nr XL/415/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 września 2010r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejsce Piastowe oraz opłat za świadczenia udzielane przez te oddziały w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVI/353/10 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole oraz oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz ustalenia bezpłatnego czasu nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Stoczek Łukowski.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.16

  uchwała nr XII-71/11 Rady Gminy Purda z dnia 30 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych organizowanych w szkołach podstawowych oraz ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Purda.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.147.4691

  uchwała nr XII/77/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką oraz opłaty za świadczenia udzielane przez publiczną inną formę wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 179.XXI.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia miejskich przedszkoli w czasie przekraczającym czas ustalony przez organ prowadzący na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.159.2304

  uchwała nr XI/74/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 sierpnia 2011r. o zmianie uchwały sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.159.2303

  uchwała nr XII/97/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/242/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 02 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku wiejskiego oraz mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oaz warunki i wysokość wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze i opiekuńcze.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.159.2302

  uchwała nr XIII/113/11 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i areszcie śledczym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.159.2301

  uchwała nr XVIII/227/11 Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. ?Przemysłowa I?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.159.2300

  uchwała nr XVIII/226/11 Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.