Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.159.2306

Tytuł:

uchwała nr XIII/68/11 Rady Gminy Żurawica z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/246/09 Rady Gminy Żurawica z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno -wychowawcze nauczycieli.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-10-05
Organ wydający:Rada Gminy Żurawica
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 159 pozycja: 2306
Hasła:Nauczyciele - regulamin wynagradzania nauczycieli
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.547

  uchwała nr XXIII/228/09 Rady Gminy Żurawica z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żurawica na lata 2009 - 2013 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żurawica

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.187.2938

  uchwała nr XVI/75/11 Rady Gminy Żurawica z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żurawica.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.44.926

  uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Żurawica z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Żurawica.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.18.447

  uchwała nr XXXVI/331/10 Rady Gminy Żurawica z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Żurawica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.548

  uchwała nr XXIII/229/09 Rady Gminy Żurawica z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zwolnień i ulg w opłatach za przewozy środkami komunikacji drogowej na terenie Gminy Żurawica

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.159.2305

  uchwała nr XI/75/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 sierpnia 2011r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejsce Piastowe oraz opłat za świadczenia udzielane przez te oddziały w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.159.2304

  uchwała nr XI/74/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 sierpnia 2011r. o zmianie uchwały sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.159.2303

  uchwała nr XII/97/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/242/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 02 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku wiejskiego oraz mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oaz warunki i wysokość wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze i opiekuńcze.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.159.2302

  uchwała nr XIII/113/11 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i areszcie śledczym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.159.2301

  uchwała nr XVIII/227/11 Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. ?Przemysłowa I?

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.