Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.159.2307

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.134.2011 Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 października 2011r. dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim Nr XI/93/2011 z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2/99 w gminie Głogów Małopolski

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-10-05
Organ wydający:Wojewoda Podkarpacki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 159 pozycja: 2307
Hasła:Rozstrzygnięcia Nadzorcze
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1710

  uchwała nr XXV/253/2012 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/99 w gminie Głogów Małopolski

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.177.2577

  uchwała nr XIV/122/2011 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/99 w gminie Głogów Małopolski

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.33.744

  uchwała nr XLIX/458/2010 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów złoża gazu ziemnego Kupno w tym zagospodarowanie odwiertu gazowego Kupno-4 z drogą dojazdową oraz gazociągów kopalnianych położonych w Gminie Głogów Małopolski województwo podkarpackie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.61.1488

  uchwała nr XL/374/2009 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego ? II etap, w części położonej na terenie gminy Głogów Małopolski

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.25.567

  uchwała nr L/470/2010 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic miasta Głogów Małopolski i sołectwa Zabajka w Gminie Głogów Małopolski

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.159.2306

  uchwała nr XIII/68/11 Rady Gminy Żurawica z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/246/09 Rady Gminy Żurawica z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno -wychowawcze nauczycieli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.159.2305

  uchwała nr XI/75/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 sierpnia 2011r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejsce Piastowe oraz opłat za świadczenia udzielane przez te oddziały w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.159.2304

  uchwała nr XI/74/11 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 sierpnia 2011r. o zmianie uchwały sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.159.2303

  uchwała nr XII/97/11 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/242/09 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 02 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku wiejskiego oraz mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oaz warunki i wysokość wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze i opiekuńcze.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.159.2302

  uchwała nr XIII/113/11 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i areszcie śledczym.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.