Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.162.2340

Tytuł:

uchwała nr IX/76/2011 Rady Gminy Dydnia z dnia 8 września 2011r. w sprawie wyznaczenia miejsca poboru kryszywa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-10-11
Organ wydający:Rada Gminy Dydnia
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 162 pozycja: 2340
Hasła:Kruszywa
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.302.2492

  uchwała nr V/37/11 Rady Gminy Ropa z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wyznaczenia miejsca poboru żwiru na terenie Gminy Ropa.

 • DZ. URZ. 2010.597.4714

  uchwała nr XLI/282/10 Rady Gminy Ropa z dnia 30 września 2010r. w sprawie wyznaczenia miejsca poboru żwiru na terenie Gminy Ropa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1781

  uchwała nr XXXIV/216/2010 Rady Gminy Krempna z dnia 20 września 2010r. w sprawie wyznaczenia miejsca poboru żwiru w ramach powszechnego korzystania z wód.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.162.2341

  uchwała nr IX/77/2011 Rady Gminy Dydnia z dnia 8 września 2011r. w sprawie wyznaczenia miejsca poboru kruszywa

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.81.1861

  uchwała nr XXIX/210/09 Rady Gminy Dydnia z dnia 24 września 2009r. w sprawie wyznaczenia miejsca poboru kruszywa

porady prawne online

Porady prawne

 • Koszty uzyskania przychodu w PIT-8C

  Co jest kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia akcji? Czy koszt zakupu praw poboru jest kosztem?

 • Służba wojskowa a wystawienie PIT-11

  Pracownik, którego zatrudniam został powołany do służby wojskowej na 9 miesięcy od 9.05.2007 r. Zatrudnienie trwa nadal. Od czerwca nie będzie otrzymywał wynagrodzenia. (...)

 • Wyłączenie prawa pierwszeństwa poboru akcji

  Spółka akcyjna zaplanowała emisję akcji celem podwyższenia kapitału. Akcje te przewidziane są dla inwestorów zewnętrznych. Czy w takiej sytuacji obowiązuje prawo (...)

 • PIT-11 dla pracownika na wychowawczym

  Pracownica złożyła wniosek o urlop wychowawczy od 28.08.2007 r. do 19.02.2008 r. Pracodawca udzielił urlopu wychowawczego we wskazanym terminie. Kiedy wystawić i doręczyć (...)

 • Zmiana siedziby w toku procesu

  Prowadzę działalność gospodarczą i mam z firmą proces w sądzie okręgowym o ważność umowy dzierżawy. W związku zmianą miejsca zamieszkania i siedziby firmy przeprowadzam (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.162.2339

  uchwała nr XVII/360/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 września 2011r. w sprawie targowisk oraz regulaminów miejskich placów targowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.162.2338

  uchwała nr X/85/2011 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 30 września 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania zleconego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.162.2337

  uchwała nr XIII/63/11 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.161.2336

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 października 2011r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiębiorcy Pana Stanisława Andrysiewicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlany - Stanisław Andrysiewicz z siedzibą w Tarnobrzegu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.161.2335

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 października 2011r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na wytwarzenie ciepła przedsiębiorcy Pana Stanisława Andrysiewicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlany - Stanisław Andrysiewicz z siedzibą w Tarnobrzegu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.