Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.162.2347

Tytuł:

sprawozdanie Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 22 marca 2011r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ustrzyki Dolne za 2010 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-10-11
Organ wydający:Burmistrz Ustrzyk Dolnych
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 162 pozycja: 2347
Hasła:Budżety i sprawozdania z wykonania budżetów gmin
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.108.1997

  sprawozdanie Burmistrza Miasta Ustrzyki Dolne z dnia 16 marca 2010r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Ustrzyki Dolne za 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.508

  uchwała nr XXX/228/09 Rady Miasta Ustrzyki Dolne z dnia 10 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr V/37/2003 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ustrzyki Dolne

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.338

  uchwała nr XXIX/223/09 Rady Miasta Ustrzyki Dolne z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/379/01 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ustrzyki Dolne

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.509

  uchwała nr XXX/229/09 Rady Miasta Ustrzyki Dolne z dnia 10 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Ustrzykach Dolnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.99.1800

  uchwała nr XLIX/377/10 Rady Miasta Ustrzyki Dolne z dnia 22 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu w Ustrzykach Dolnych.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.162.2346

  uchwała nr 71/XIII/2011 Rady Gminy Krzywcza z dnia 29 września 2011r. zmieniająca uchwałę własną w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Krzywcza przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.162.2345

  uchwała nr 66/XII/2011 Rady Gminy Krzywcza z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Krzywcza przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.162.2344

  uchwała nr XIV/59/11 Rady Gminy Jaśliska z dnia 29 września 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.162.2343

  uchwała nr X/41/2011 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 26 września 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.162.2342

  uchwała nr XV/82/2011 Rady Gminy Gać z dnia 1 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 149/XXV/2009 Rady Gminy Gać w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli oraz regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.