Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.163.2350

Tytuł:

uchwała nr XIX/252/11 Rady Miasta Krosna z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2011-10-17
Organ wydający:Rada Miasta Krosna
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 163 pozycja: 2350
Hasła:Opłaty - za usunięcie pojazdu z drogi
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.147.2137

  uchwała nr 199/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.3568

  uchwała nr 283/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2012 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.208.3759

  uchwała nr XXII/312/11 Rady Miasta Krosna z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2012 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2087

  uchwała nr XV/189/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 2 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.96.3050

  uchwała nr IX/56/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdu, w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.163.2349

  uchwała nr XI/65/11 Rady Miasta Dynów z dnia 27 września 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Dynowa na lata 2011- 2014.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.163.2348

  uchwała nr XIII/90/11 Rady Powiatu Strzyżowskiego z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.162.2347

  sprawozdanie Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 22 marca 2011r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ustrzyki Dolne za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.162.2346

  uchwała nr 71/XIII/2011 Rady Gminy Krzywcza z dnia 29 września 2011r. zmieniająca uchwałę własną w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Krzywcza przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.162.2345

  uchwała nr 66/XII/2011 Rady Gminy Krzywcza z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Krzywcza przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.