Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.164.5165

Tytuł:

uchwała nr XI/47/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia ?Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Obryte w latach 2011-2015?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-09-08
Organ wydający:Rada Gminy Obryte
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 164 pozycja: 5165
Hasła:mieszkaniowy zasób gminy lub powiatu
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.31.701

  uchwała nr XLI/205/10 Rady Gminy Harasiuki z dnia 26 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy w latach 2010 ? 2015.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.222.3518

  uchwała nr 106/XI/11 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Śrem w latach 2011-2015

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLV/345/10 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Deszczno w latach 2010 ? 2015

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/36/11 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 8 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr V/27/11 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bolesławiec w latach 2011-2015

 • DZ. URZ. 2011.240.2764

  uchwała nr X/94/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 8 września 2011r. w sprawie w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łączna na lata 2011-2015.

porady prawne online

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Lokal socjalny a tytuł prawny do innego mieszkania

  Jestem głównym najemcą lokalu komunalnego, a moja mama chciała by przepisać na mnie swoje własnościowe mieszkanie spółdzielcze. Czy stając się właścicielem drugiego (...)

 • Przejęcie lokalu kwaterunkowego

  Wraz z żoną jestem głównym najemcą mieszkania kwaterunkowego. Czy jest możliwe uczynienie dorosłego syna zameldowanego razem z nami głównym najemcą tego mieszkania? (...)

 • Przydział lokalu komunalnego

  Złożyłem wniosek do urzędu gminy o przydział lokalu komunalnego. Zgodnie obowiązującymi przepisami prawa lokalnego wniosek został zaopiniowany przez komisję, w skład (...)

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.164.5164

  uchwała nr 60/VII/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bulkowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.164.5163

  uchwała nr 59/VII/2011 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia statutu jednostki budżetowej Gminy pod nazwą Gospodarka Komunalna przy Urzędzie Gminy w Bulkowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.164.5162

  uchwała nr 57/VII/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany ?Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Bulkowo, dodatków wynikających ze stosunku pracy oraz zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego?, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 157/XXV/09 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 kwietnia 2009 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.164.5161

  uchwała nr 56/VII/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.164.5160

  uchwała nr 52/VII/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Bulkowo.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.