Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2011.164.5174

Tytuł:

uchwała nr X/60/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Mazowieckiego
Data ogłoszenia:2011-09-08
Organ wydający:Rada Gminy Mińsk Mazowiecki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 164 pozycja: 5174
Hasła:wynagrodzenia
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.170.3827

  uchwała nr XIX/136/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/94/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.187.2878

  uchwała nr XIV/171/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.4651

  uchwała nr XIII/120/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.181.5595

  uchwała nr XI/86/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 września 2011r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/97/11 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.164.5173

  uchwała nr X/59/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.164.5172

  uchwała nr XI/60/11 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatny zakres podstawy programowej w Publicznym Przedszkolu w Korytnicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.164.5171

  uchwała nr X/76/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.164.5170

  uchwała nr X/73/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych pt. ?Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I ? III szkół podstawowych w Mińsku Mazowieckim?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.164.5169

  uchwała nr VII/62/11 Rady Gminy w Liwie z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/03 z dnia 3 marca 2003r. w sprawie inkasa oraz wynagradzania sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków: leśnego i od nieruchomości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.